tom banner

15658792 10209334443771270 1388645782 o

Kyrkoåret 2017

Kyrkoåret illusteras ofta som en cirkel, men även om samma texter återkommer vart tredje år finns alltid något nytt att upptäcka. Kanske är en uppgående spiral kan vara ett sätt att visa att vi förändras och samma texter och teman talar på ett nytt sätt till oss varje år. Petrus avslutar 2 Petrusbrevet med uppmaningen att växa till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Det är vår bön att Anta utmannigen får vara med och göra. På den här sidan plubliceras varje vecka en text som belyser någon aspekt i söndagens texter. Förhoppningsvis kan inläggen vara en inspirationskälla i den personliga bibelläsningen och ett underlag för ett samtal i en grupp som följer Anta utmaningens kyrkoårsplan detta år.

KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

JesusFrhrligad_v1

Det har en vecka efter det att Petrus verkligen har förstått vem Jesus är och sagt "Du är Messias," se Mark 8:29. Jesus har nyligen undervisat om efterföljelse, sin död och hur Människosonen ska komma tillbaka i sin faders härlighet med de heliga änglarna, Mark 8:31-38.

I genom hela Bibeln har viktiga händelser skett på berg. Man råkar inte bara komma upp på ett berg av en slump, och de flesta vägarna går runt dem. För att ta sig upp krävs att man bestämt sig, och varje steg kräver en ansträngning, men belöningen - den klarsyn som man får väl framme är värd all möda. Nu får tre av hans lärjungar i en "bergsupplevelse" se hur Jesu mänskliga natur dras undan och Jesu gudomlighet skiner igenom. Mose och Elia representerar lagen och profeterna och de bekräftar att Jesus är den som uppfyller lagen och profeternas löften.

Bibeln anger inte på vilket berg detta sker. De har nyligen varit i Ceassarea Filippi i norr, Mark 8:27, och efteråt nämns det att de är i Galileen, Mark 9:30. De två vanligaste alternativen som bibelforskare föreslår utifrån detta är det höga berget Hermon i norr, inte långt från Ceasarea Filippi, eller berget Tabor i södra Galileen som man kan nå på fyra dagar från Cesarea Filippi. Bilden visar berget Tabor, som är den traditionella platsen. Kortet är taget strax utanför Nasaret då man blickar ut åt öster och ser Tabor ensamt resa sig på Jisreelslätten.

I den här berättelsen är inte det viktiga var detta sker, utan vad som sker på berget. Lukas beskriver hur Jesu ansikte förvandlas. De andra evangelieförfattarna använder grekiskans starkaste ord för en förvandling, metamorfos. Det används t.ex. för att beskriva den totala förvandling som en larv genomgår då den förpuppas och blir till en fjäril. Detta ord används bara fyra gånger i NT.

En av de gångerna är i Rom 12:2 där Paulus beskriver hur en Jesu lärjunge ständigt behöver förvandlas i sitt sätt att tänka.

Anpassa er inte (låt inte ert sinne, tankar, och karaktär formas) efter den här tidsålderns anda (generation, världens sätt). Låt er istället bli helt förvandlade (inta en ny form) [metamorfos] genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra (undersöka och sedan pröva) vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt (vad som är hans fullständiga vilja).

(Rom 12:2, Svenska Kärnbibelns översättning)

När vi låter den förvandlingen ske framträder Jesus och Gudsriket tydligare, och vi ser längre och klarare - precis som när man är på toppen på ett berg!

 

Texter

2 Mos 40:34-38, Upp 1:9-18, Luk 9:28-36, Ps 89:12-18

 

ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klars...
SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se