tom banner

15658792 10209334443771270 1388645782 o

Kyrkoåret 2017

Kyrkoåret illusteras ofta som en cirkel, men även om samma texter återkommer vart tredje år finns alltid något nytt att upptäcka. Kanske är en uppgående spiral kan vara ett sätt att visa att vi förändras och samma texter och teman talar på ett nytt sätt till oss varje år. Petrus avslutar 2 Petrusbrevet med uppmaningen att växa till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Det är vår bön att Anta utmannigen får vara med och göra. På den här sidan plubliceras varje vecka en text som belyser någon aspekt i söndagens texter. Förhoppningsvis kan inläggen vara en inspirationskälla i den personliga bibelläsningen och ett underlag för ett samtal i en grupp som följer Anta utmaningens kyrkoårsplan detta år.

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

AttInteDma_v1

Bibelns ord för att döma – grekiska ”krino” – har flera betydelser. Det har en positiv betydelse av ”att bedöma och avgöra vad som är rätt eller fel”. Sker detta på felaktiga grunder blir betydelsen ”att fördöma”. Ordet används också om att ”döma” i en domstol.

Ett exempel där detta ord används positivt är i Apg 20:6 när Paulus ”beslutar” sig för vilken resväg han ska ta. Paulus gjorde inte fel när han bedömde vilken väg han skulle ta! Vi alla bedömer ständigt vår situation, vad någon säger eller vad någon gör. Så länge det handlar om att bedöma och avgöra egna beslut är allt väl, men hur mycket ska vi döma andra människor? Ska man säga till när man tycker att någon handlar fel?

Vad menade Jesus när han sade ”Döm inte, så ska ni inte bli dömda” (Luk 6:37) i söndagens text? Lite längre ner i vers 42 säger Jesus: ”ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.” För att kunna ta bort en flisa så måste jag faktiskt först ha bedömt att min kristna broder har en flisa.

Poängen är att vi faktiskt ska ta bort flisor från varandra, men man kan inte se klart på ett område där man själv är förblindad av en bjälke. Det är hyckleri. En person som har problem med girighet kan inte fördöma andra för att inte ge, däremot kan en person som är fri från habegär frimodigt uppmana andra kristna att ge! När Judas, som själv brukade stjäla ur kassan, dömde Maria för att "ödsla" en flaska balsam värd en årslön på Jesus, och säga att det kunde getts till de fattiga är ett typiskt exempel på hur vi inte ska döma varandra. (Joh 12:4-6). Däremot gjorde t.ex. Paulus rätt när han tillrättavisade Petrus då han drog sig undan från de hednakristna och inte åt med dem (Gal 2:11)

I 1 Kor 5:12-13 gör Paulus klart att: ”De utomstående är det väl inte min sak att döma [krino] om? Däremot är det ju er uppgift att döma [krino] dem som tillhör er församling. De utomstående döms [krino] av Gud. ...” (Nya Levande Bibeln)

Den som ännu inte känner Jesus behöver höra evangeliet som är det glada budskapet - det finns frälsning och frihet från syndens slaveri! Evangeliet och Bibelns riktlinjer kan provocera, men målet är aldrig att fördöma någon.

Vad Bibeln uppmanar oss att döma/bedöma är:
• Oss själva (1 Kor 11:31, 2 Krön 7:14)
• Falska profeters frukt (Matt 7:15-23, 1 Joh 4:1)
• Profetiska ord (1 Thes 5:19-22)
• En församlingsledares kvalifikationer (1 Tim 3:1-7)
• En kristen som säger eller gör något som sårar oss (Matt 18:15-20): Man tar först upp det enskilt med den personen. Väldigt ofta löser sig problemet redan där, men visar det sig att han inte lyssnar så tar man med sig några personer, och om det fortfarande inte löst sig så tar man upp problemet i församlingen.

I episteltexten från Gal 6:1 ser vi att Jesus alltid vill upprättelse: ”Om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad.” Förra söndagens tema var förlorad och återfunnen. Bibelns fokus på återupprättelse måste även genomsyra bedömandet/dömandet.

Bara Gud känner alla detaljer och hjärtats motiv, det kan aldrig någon människa bedöma. Jesus säger vid ett tillfälle ”Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.” (Joh 7:24).

Paulus uppmanar den unge pastorn Timoteus med följande ord: ”Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma [krino] levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning.” (2 Tim 4:1-2).

Det grekiska ordet för vädja är ”parakaleo” och betyder ordagrant ”att komma vid någons sida och gå med den personen och hjälpas åt”. Samma ord som används för den Helige Ande! Biblisk tillrättavisning är att tålmodigt berätta vad Bibeln säger och också vara villig att tillsammans hjälpa till att lyfta bort bördan (Gal 6:2).Texter

Hes 18:30-32, Gal 6:1-7, Luk 6:36-42, Ps 62:2-9

APOSTLADAGEN - Sänd mig
DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes pro...

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se