tom banner

15658792 10209334443771270 1388645782 o

Kyrkoåret 2017

Kyrkoåret illusteras ofta som en cirkel, men även om samma texter återkommer vart tredje år finns alltid något nytt att upptäcka. Kanske är en uppgående spiral kan vara ett sätt att visa att vi förändras och samma texter och teman talar på ett nytt sätt till oss varje år. Petrus avslutar 2 Petrusbrevet med uppmaningen att växa till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Det är vår bön att Anta utmannigen får vara med och göra. På den här sidan plubliceras varje vecka en text som belyser någon aspekt i söndagens texter. Förhoppningsvis kan inläggen vara en inspirationskälla i den personliga bibelläsningen och ett underlag för ett samtal i en grupp som följer Anta utmaningens kyrkoårsplan detta år.

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

Den-Hgstes-profet---johannes-dparens-dag-v1

Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar. Den har firats sedan 400-talet, ett sekel efter det man börjat fira Jesu födelse vid julen. I Luk 1:26 står det att ”Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret”, vilket gjorde det naturligt att uppmärksamma Johannes döparen sex månader innan jul, vilket är denna helg.

Jesus förändrade världshistorien – han dog för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Genom hela gamla testamentet ser vi hur Gud förbereder för att frälsaren ska födas.

I Amos 3:7 står det att ”Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.” I helgens från Jes 42:9 skriver Jesaja hur ”innan det visar sig, låter jag er höra om det”.

Johannes uppdrag var att bana väg för Messias! Inte underligt att evangelierna beskriver honom som den störste född av en kvinna (Luk 7:28).

Ibland kan det vara svårt att ta till sig att Bibelns hjältar var vanliga människor som du och jag. I Sak 4:6 står det ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” Det är den Helige Ande som verkade då och även idag, och finns tillgänglig för dig och mig.

Även Jesus var beroende av den Helige Andes kraft. Det finns ett intressant ordval i texten från Apg 10:38. Det är mitt i Petrus tal i Kornelius hus i Caesarea vid Medelhavet. Petrus säger i sin predikan att Gud smorde ”Jesus från Nasaret” med helig Ande och kraft.

Av alla Jesu titlar används titeln ”Jesus från Nasaret”, inte ”Jesus från himlen” eller ”Jesus Guds Son”. Nasaret var den stad där Jesus var uppväxt och det går inte att få en tydligare referens till Jesu mänskliga sida. När Jesus vandrade här på jorden och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, gjorde han det i den Helige Andes kraft. Jesus själv säger i Joh 14:12 att den som tror på honom ska göra ännu större gärningar än vad Jesus gjorde!

När Johannes döparen ska få sitt namn står det att hans far, Sakarias, blev fylld av den helige Ande profeterade och brister ut i en lovsång, se Luk 1:67. Tidigare hade barnet och hans fru Elisabet blivit fyllda av Anden, se vers 15 och 41.

Anden finns utgjuten idag som var profeterat om av Joel (se Joel 2:28-32). Anden ges som en gåva vid frälsningen och dopet fri att ta emot, se Apg 2:38!

Texter
Jes 42:5-9, Apg 10:37-38, Luk 1:67-80, Ps 96


Bilden kommer från www.freebibleimages.org
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma
MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se