tom banner

15658792 10209334443771270 1388645782 o

Kyrkoåret 2017

Kyrkoåret illusteras ofta som en cirkel, men även om samma texter återkommer vart tredje år finns alltid något nytt att upptäcka. Kanske är en uppgående spiral kan vara ett sätt att visa att vi förändras och samma texter och teman talar på ett nytt sätt till oss varje år. Petrus avslutar 2 Petrusbrevet med uppmaningen att växa till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Det är vår bön att Anta utmannigen får vara med och göra. På den här sidan plubliceras varje vecka en text som belyser någon aspekt i söndagens texter. Förhoppningsvis kan inläggen vara en inspirationskälla i den personliga bibelläsningen och ett underlag för ett samtal i en grupp som följer Anta utmaningens kyrkoårsplan detta år.

APOSTLADAGEN - Sänd mig

SndMig_v1

Söndagens tema påminner oss om vad det innebär att följa Jesus, att vara hans lärjunge, att vara kallad, utrustad och utsänd i hans tjänst. Ordet apostel kommer från grekiskans ”apostolos” och betyder budbärare. Man skulle kunna säga att en chaufför på PostNord eller DHL är en "apostel"!

I texten från Mark 3:14 utser Jesus de tolv apostlarna att följa honom. Ordet för ”utsåg” är i grekiskan ordagrant "gjorde". Nu började en process där de tolv lärjungarna skulle formas och ”göras” till apostlar. Det första de blir kallade till, och deras högsta prioritet, var att följa och ständigt vara nära Jesus – och det gäller hans lärjungar än idag! Nästa prioritet var att predika och visa på Jesu makt.

De tog uppdraget i Matt 28:19 att ”Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk” på allvar. Går man igenom kyrkohistorien kan man se att redan vid det första hundraårsskiftet i vår tidräkning (100 e.Kr.) var stora delar av världen evangeliserad. Även om det finns berättelser och sägner som inte är trovärdiga, så kan man med ganska stor säkerhet ändå säga att områden som ligger så långt från Jerusalem som England, Spanien, Mauritius, Etiopien, Kina och Finland ser alla ut att ha haft besök av en eller flera av Jesu tolv apostlar!

• PETRUS var i mindre Asien, och vi vet att han uppehöll sig en längre tid i städerna Antiokia och Rom.

• ANDREAS (Petrus bror) reste norrut och evangeliserade Bulgarien, Ukraina, Rumänien och Ryssland och kan ha varit ända upp mot gränsen till Finland.

• JAKOB evangeliserade i Spanien.

• JOHANNES (Jakobs bror) verkade i Turkiet.

• FILIPPOS bodde först i Caesarea vid Medelhavskusten. När Paulus blev arresterad flyttade han med sin familj till mindre Asien.

• MATTEUS verkade först i Nordafrika, men rörde sig senare söderut och räknas som Etiopiens apostel.

• JUDAS Taddeus och Seloten SIMON evangeliserade Mesopotamien och Persien. Simon verkade dessutom i hela Nordafrika från Egypten hela vägen ut till Atlanten. Därifrån ska han ha rest med båt till England där vi vet att kristendomen redan hade anlänt när södra England blev en del av Romarriket år 43 e. Kr.

• TOMAS och BARTOLOMEUS reste först till Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan ända fram till Pakistan och Kina. Efter apostlamötet i Jerusalem for de ut igen via Saudiarabien till Indien.

Det är inspirerande att se hur Jesu ord bokstavligt gick i uppfyllelse hos apostlarna. Låt oss ta till oss Jesu ord och låta honom göra oss till sina lärjungar: Att först och främst vara nära honom, men också frimodigt berätta om Jesus och be för människor.

 

Texter

Jer 1:4-10, Rom 16:1-7, Mark 3:7-19, Ps 40:6-12

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se