tom banner

pexels photo 188940

Utmaning av nya och gamla grupper

Anta utmaningen uppmuntran den egna dagliga bibelläsningen, men ett minst lika viktigt sätt att läsa Bibeln är att göra det tillsammans. Därför har vi inför 2017 samlat en rad hjälpmedel för den lilla gruppen. Det kan vara bönegruppen, arbetslaget eller kyrkorådet som kan utmanas att lägga en stund att studera Bibeln tillsammans. Årets "kvartplan", se under texter, utgår från kyrkoåret för att passa så många grupper som möjligt. Ta möjligheten och läs tillsammans 2017!


Hjälpmedel

Be läs fundera be, en enkel ordning som vi alla kan tillämpa antingen själva eller i grupp och som gäller hur vi inramar bibelläsningen med bön och funderingar. Passar bra för ett kortstudium innan personalsamlingen börjar. 

LBT-schema, ett enkelt schema som kan skrivas ut och anvöndas i ett studium i en grupp. Alla kan få ett papper och sedan diskutera upptäckter, tankar och frågor.

Lathund för att komma igång med bibelsamtal, en lathund för den lite längre samlingen där man tillsammans studerar Bibeln. 


Varför läsa Bibeln tillsammans i en liten grupp?

Läsa Bibeln tillsammans i en grupp är en mycket bra idé. Det ligger något stort och värdefullt i att tillsammans både läsa texten och ställa frågorna. Gemenskapen stärks och hela kyrkan får energi av den gemensamma bibelläsningen.

Medlemmar i en församling behöver ständigt uppmuntras till att använda Bibeln. Trots god utbildning och resursrikedom på flera områden känner sig många kristna obekväma och fattiga på erfarenhet när de kommer till Bibeln. Den som inte är hemma i Bibeln kan även få svårt att hänga med i gudstjänsternas läsning och textutläggning. Den som predikar gör sitt bästa för att koppla bibelbudskapet in i vår tid men kan bli kritiserad om predikan blir för lång! Vi lever i en tid där snabbhet premieras. Korta ”textmeddelanden” önskas.

Mot den bakgrunden är det lämpligt att peka på en beprövad väg: läsa Bibeln i grupp. Förnelsevågor genom kyrkan har burit med sig den erfarenheten, speciellt under de senaste två seklerna, men väckelser har också burits upp av själva läsandet (läseriet). 

I en liten grupp är alla lärjungar. Det är inte någon som håller en föreläsning även om god ledning behövs. Det är värt att notera hur Jesus, som är vår store lärare, ofta väckte sina lärjungars uppmärksamhet genom att ställa frågor till dem. Själv fick han också många frågor som sedan blev utgångspunkt för hans undervisning. De frågor och svar som kommer fram i ett bibelsamtal är inte alltid de samma, inte ens för samma person vid olika tidpunkter. Texterna framkallar olika reaktioner beroende på var vi befinner oss på livsresan. I ett moget samtal lämnas utrymme för olika synpunkter baserade på respekt och ärlighet både mot varandra och mot bibeltexten.

Frågandet är centralt i Bibeln. Varje bok i Bibeln både väcker och besvarar frågor av skiftande slag. Frågandet är ett livstecken som avslöjar en attityd: jag måste få veta och förstå, jag vill framåt! Det är något speciellt när kristna tillsammans vänder sig till Bibeln med frågorna. Med Andens hjälp kan vi hitta svar och förståelse och därigenom växa till. Jesus sa: Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er (Joh 14:26). 

Vi läser och samtalar tillsammans för att förstå bättre och, som Paulus utryckte det, bli rustade för alla slags goda gärningar. (2 Tim 3:17)

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se