tom banner

Viktigt att äta och fylla på energi

Viktigt att äta och fylla på energi

Bibeln beskrivs ofta som källan för vår andliga föda. Gudsordet liknas vid bröd (Matt 4:4), mjölk (Heb 5:11-14) kött (Heb 5:15), honung (Ps 119:103, 19:9-10) osv.

På samma sätt som vår fysiska kropp behöver energi, behöver vår andliga människa energi. Även om vi rent biologiskt sett behöver få i oss en viss mängd energi varje dag, så äter vi inte bara för att vi måste. Det finns en glädje i att både förbereda och äta mat. Vi kryddar, smakar av, gör såser och lägger upp maten fint så att det ser gott ut. Att få sitta ner och äta middag och umgås med familjen blir en av dagens höjdpunkter!

Så är det också med vår stund med Bibeln och vännerna i Anta Utmaningen. Det är något vi ser fram emot ännu mer än den fysiska maten! Job säger: ”Jag har inte förkastat hans bud utan i stället glatt mig åt hans ord mer än åt mitt dagliga bröd.” (Job 23:12).

Ett citat som på ett rannsakande sätt belyser kopplingen mellan vårt intag av föda och vår tro kommer från den amerikanska evangelisten Fred Francis Bosworth (1877-1958). Han växte upp i ett enkelt metodisthem i Nebraska i slutet på artonhundratalet. Vid 10 år ålder fick han tuberkulos, men blev helad efter förbön strax före tjugoårsåldern. Han var en av pionjärerna inom radioevangelism och fick se många komma till tro. Han skriver:

Most Christians feed their body three hot meals a day and their spirit one cold snack a week. And they wonder why they’re so weak in faith.”

På svenska blir det ungefär: "De flesta kristna föder sin kropp tre mål mat om dagen, samtidigt som ger de sin ande ett litet mellanmål en gång i veckan. Och de undrar varför de har så svag tro."

3 utmaningar i min bibelläsning – tillbaka till de...
All trösts Gud

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se