Vi har en rik far!

Vi har en rik far!

Tror du inte att den onde gärna vill lura oss att tro att Gud är snål och ogin? Därför är det viktigt att vi lyssnar till vad Guds ord säger om de himmelska tillgångarna, och många gånger talar ju Herren i sitt ord om överflöd och rikedom i Guds rike.

Det himmelska överflödet möter oss på många ställen i Guds Ord: Av fem bröd och två fiskar blir 5000 mätta och dessutom blir det tolv korgar över. Av 600 liter vatten vid bröllopet i Kana, blir det 600 liter vin. Lärjungarna fiskar och får så mycket fisk så att de knappt lyckas bärga fångsten. Änkan med oljeflaskan  i GT får vara med om att oljan flödar och fyller alla hennes tomma kärl. Förlåtelsen är utan gräns, 7x70 ggr. Den helige Ande ges i överflöd åt den som beder, Luk 11.  I Joh 10 så talar Jesus om liv i överflöd och i Rom 5 får vi veta att nåden överflödar över oss syndare! Nådegåvorna i 1 Kor 14, kan sökas i överflöd står det, 14:12.

I Ef 1:3 står det "I Kristus har han välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. "All den himmelska världens andliga välsignelse" - det är så mycket så det är svårt att förstå! Och vi behöver inte heller förstå, men vi behöver lyssna till och våga tro på det Ordet säger!

Vid vår husvägg har vinrankan burit många härliga vinklasar  denna sommar och idag när jag skördade vinklasarna (titta på bilden )så påmindes jag om att vi verkligen har en generös och rik fader i himmelen - och vi är hans barn!