Var kom folket ifrån?

Idag läser halvbibel (och helbibel) sista delen av Bergspredikan. De senaste dagarna har nästan varit mättade med stora löften, svåra utmaningar och fantastisk undervisning. Jag tror aldrig jag läst Bergspredikan och inte fastnat någonstans i funderingar. 

Men idag hakade jag upp mig på något jag tänkt noga på förut, var kom folket ifrån?

I början av Bergspredikan sätter sig Jesus ner med sina lärjungar Matt 5:1. Nu på slutet så blir folket överväldigat av hans undervisning. Någonstans längs vägen fylls alltså skarorna på och fler och fler lyssnar. Det ger mig två funderingar som jag tänkte dela med er bibelläsare idag.

För det första kommer jag att tänka på att Jesus talar olika och om varierande ämnen beroende på vem han adresserar. Vi kan se senare hur Jesus talar intimt till sina lärjungar om sin förestående död och annat viktigt. Jesus har en särskild relation till hans närmaste lärjungar. Sen har han olika ton i samtalet med folket i allmänhet och med t ex de skriftlärda. Så när övergår Bergspredikan från att vara för de närmaste till att tala till hela folkskaran? Finns det ens en sådan brytpunkt och betyder den något. Jag vet inte, men jag undrar.

Det andra som slår mig är när Jesus nu avslutar sin undervisning är att relationen står i centrum. En av de stora paradoxerna i kristen tro är enligt mig den att allt är å ena sidan klart men å andra sidan så går det en röd tråd genom Bibeln som talar om vårt ansvar att handla. Även här dyker den upp. I vers 21 står det att de som gör Jesu himmelske fars vilja ska komma in i himmelriket, alltså måste vi göra något. Men precis efter i vers 23 betonar Jesus just att de som visar upp gärningar inte alls är säkra utan att det är relationen till honom det hänger på. 

Jag kan det teologiska svaret på frågan, det som kanske väldigt kort kan uttryckas: Jesus först, och sedan blir vi förvandlade i hans närhet till att göra goda gärningar, dvs det syns på frukten som i vers 15-20. Men paradoxen mellan "allt är klart" och " de som gör min himmelske Fars vilja" är något som jag ofta funderar på i mitt liv. När gör jag saker av egen kraft och när gör jag det för att det är en frukt av min relation med Jesus? Det ena ger god frukt, det andra kan i värsta fall ge dålig frukt.

/Olof

Ps. Om någon saknar kommentarsmöjligheter här i bloggen är ni varmt välkomna att delta i diskussionen i Anta utmaningens Facebook-grupp. Vi har tagit beslutet, för att spara vår tid, att dela era tankar och idéer i det forumet.