tom banner

Våga hoppa!

Våga hoppa!

Temat för detta inlägg är att våga hoppa. När detta skrivs befinner vi oss mitt mellan Himmelsfärd och Pingstdagen. I Kyrkoåret är det lite som i vakuum. Jesus har lovat att hjälparen ska komma men den har ännu inte kommit.

Vi läser att lärjungarna var samlade i bön. Jag vet inte vad din bild av bön är, men under en lång tid hade jag en inre bild av några få rädda lärjungar som satt längs med väggarna i det övre rummet med knäppta händer och bad oavbrutet i en veckas tid, tills helt plötsligt den Helige Ande föll på pingstdagen…

När vi läser texterna lite mer noggrant framkommer en annan bild på hur de väntade på det som de ännu inte fått, eller formulerat utifrån temat – vågade hoppa!

I avslutningen på Lukasevangeliet står det att efter de sett Jesus fara upp till himlen återvände de till Jerusalem uppfyllda av stor glädje (Luk 24:52). Tidigare i Joh 20:19 läser man att de var samlade med låsta dörrar rädsla för judarna. Denna rädsla verkar nu var förbytt mot hopp och glädje, trots att de ännu inte fullt ut fått vad de väntade på! Jesus hade redan samma dag han uppstått andats på dem och sagt "Ta emot den helige Ande" (Joh 20:22).

Ibland kan vi också befinna oss i denna situation, vi väntar på något som vi blivit lovade. Bibeltexterna hjälper oss också förstå vad de gjorde när de vågade hoppas på den utlovade Helige Ande.

I samlingen fanns både män och kvinnor (Apg 1:15). Vi förstår att man också måste läst och bett ur Psaltarpsalmerna eftersom en av dagarna citerar Petrus från Psalm 109:8 ”Låt hans ämbete tas av en annan”, som skäl för att Mattias väljs som ersättare för Judas. Viss tid måste ha tagits för att ta fram de två kandidaterna Josef Barsabbas och Mattias, kasta lott osv.

Bibelläsning, gemenskap och bön hör ihop, se Apg 2:41!

På pingstdagen innan klockan 09.00 var man i Salomos pelarhall på tempelområdet för att fira Shavout – som både var en skördehögtid och en tid då man påminde om hur Mose fick Gudsordet skrivet på stentavlor. Nu förstod man att det som profeterna talat om gick i uppfyllelse:

"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem." (Hes 36:26-27)

När man där fick gå in i något nytt hade grunden hade lagts i Gudsordet, gemenskapen och bönen. Det fanns en andes enhet, det fanns troende om längtade och verkligen var villiga att ta steg i tro den där dagen för snart två tusen år sedan.

Jag hoppas och längtar också efter att vara redo för vad Gud vill göra i vårt land idag. Det känns fantastiskt uppmuntrande att få vara med i Anta Utmaningen och få tillsammans med andra få längta efter bli använd av Gud för att nå ut med evangeliet - det glada budskapet!

Bibeln, arkeologi och historia!
Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans...

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se