Upp igen!!!

Ett bibelord som jag älskar och ofta tar till för min egen tröst och till tröst för andra, är från Ordspråksboken 24:16.

Jag har en särskild avdelning längst bak i min bibel, där jag antecknat bibelställen som jag absolut inte vill glömma, eller tappa bort, där står detta:

 ”Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen!”

Kanske det bibelordet kan vara en beskrivning av en Vasaloppsåkare också, en sådan som Antagit Utmaningen att vara en regelbunden bibelläsare….men så händer det olika saker i våra liv och plötsligt så har vi fallit i skidspåret…inte en gång utan många gånger, sju gånger säger Ordspråksboken.

Så bra att det står just sju…det är både ett gudomligt tal och ett oändligt tal. (Kommer du håg Jesu ord om hur många gånger man ska förlåta…..7 x 70 gånger, dvs ett oändligt antal gånger.)

Det är inte roligt för en Vasaloppsåkare att falla. En gång eller två gånger går väl an...men sju gånger...Och det är inte roligt för en bibelläsare heller, att inte lyckas med den läsning man önskade.

Bibeln är alltid realistisk, den beskriver inte en idealiserad drömtillvaro, där vi människor alltid lyckas med allt gott och fromt som vi företar oss. Bibelns Herre vet att vi faller ibland, även om vi har de allra bästa föresatser. Det är skönt att Herren vet, då behöver jag aldrig låtsas inför honom i  alla fall! Men, det bästa är att den som faller i ”Skidspåret” aldrig behöver bli liggande!

 

Vilken härlig bild vi får, tänk på en Vasaloppsåkare som faller – inte bara en gång, eller två gånger…utan sju gånger - och som efter varje fall, reser sig upp igen, borstar av snön, rättar till utrustningen , kollar över skidorna – och tar ny fart i spåret!

Känner du igen dig i denne Vasaloppsåkare, ligg inte kvar i snön då, utan res dig upp igen i Jesu namn och ta ny fart i din bibelläsning!

/Berit Simonsson