tom banner

Trädgårdsdrömmar och norska siffror

Trädgårdsdrömmar och norska siffror


Några dagar före jul presenterade den norska tidningen Dagen en undersökning om bibelläsandet i Norge. Vi är ju inte helt olika våra grannar. Resultatet är därför intressant ur flera synpunkter. Det visade sig att 70 procent säger att de inte öppnat Bibeln det senaste året. Lite fler män än kvinnor säger detta. Hur många läser den varje dag? Det är 3 procent som säger sig göra det. Om man tittar på åldersgruppen 18-29 år är det 5 procent, medan bara 0,7  procent av de mellan 30-44 år gör samma sak. Sedan stiger siffrorna igen med åldern.

De mest uppseendeväckande siffrorna var ändå att av de som definieras frikyrkliga var det 40 procent som över huvud taget aldrig öppnat Bibeln under 2014. Gruppen som sa att de läser ofta i Bibeln var 18 procent.

När jag bollar med siffrorna fram och tillbaka är det några saker som jag speciellt tänker på. Om dessa siffror också är relevanta för Sverige så är det helt uppenbart att vi själva råder över en stor förbättringspotential. Om nästan hälften av dem som har en kristen bekännelse saknar ett eget förhållande till Bibeln borde det kunna rättas till. Det blir svårt att skylla på yttre faktorer när bibelkunskap och bibelnärhet saknas. Dags att utmana.

Sedan tänker jag på dem som är mitt i livet, i karriären, i familjebildandet. De som ligger sämst i statistiken men kanske skulle vilja mycket mer vad gäller bibelläsning. Är bibelläsning grejen bara för de unga och gamla? Hinner man med Bibeln mitt i livet?

Jag tror så här: Motivation och intresse vinner på knock out! Finns ett stort intresse för något så hittar vi tid att göra det. Frökatalogen från Impecta damp ner i brevlådan före jul. Det är tid att beställa frö för sommarens fröjder. Som en liten trädgårdsamatör har jag aldrig försummat att få fröna i jorden. Min motivation är för stark för att hålla mig från sådden. När jag strövar runt i trädgården en tidig sommarmorgon finns inte en tanke på att det var jobbigt med fröna i februari!
Så låt oss drömma bort ett tag och tänka på vad ett litet frö kan förvandlas till av skönhet och mångfald. Ett frö som också är en bild av Guds Ord som myllas ner i ditt och mitt liv, när vi läser det och tar det till oss.

 

Nådefull bibelläsning
Snöflingor och Guds ord

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se