NdensGvor_v3

Söndagens tema handlar om andliga gåvor. På samma sätt som vi får olika naturliga gåvor när vi föds in i den här världen, får vi också andliga gåvor när vi föds på nytt i vår ande. I det naturliga föds någon till att var praktiskt lagd, en annan analytisk, någon är morgonpigg medan en annan är som mest kreativ på kvällen, osv.

Gud är stor, på samma sätt som det är omöjligt att definiera alla olika naturliga gåvor finns det en enorm mångfald av andliga gåvor som Gud generöst ger. Bibeln beskriver omkring tjugo olika huvudkategorier av nådegåvor. I söndagens text från 1 Kor 12:8-10 finns följande nio med:

• Ord av vishet – ett vägledande ord i en speciell situation
• Ord av kunskap – insikt om något som Gud på ett övernaturligt sätt uppenbarar
• Tro – alla har ett mått av tro, men detta är en gåva att ha extraordinär tro
• Helande - det grekiska ordet är i plural, dvs. en speciell gåva att be för många helanden
• Under – gåva att utföra kraftgärningar, mirakler, tecken
• Profetiskt tal - gåvan att förstå och förmedla Guds vilja och syften
• Gåvan att skilja mellan olika andar
• Tungotal - grekiska ordet ”glossa” som betyder språk, tunga, tal
• Gåvan att tolka (uttyda) sådana tungotal

De andliga gåvorna är inga prydnadsföremål som man får efter lång och trogen tjänst. Gåvorna ges på en gång för att man ska växa i dem. De är högst praktiska och är tänkta att användas för att hjälpa andra. Gåvorna underlättar, och inte bara det, de är nödvändiga för att utföra den unika kallelse som varje människa fått av Gud.

Generellt sett är skillnaden mellan vishet och kunskap är att vishet handlar om hur kunskap ska appliceras i en viss situation. Ord av vishet handlar ofta om hur konflikter ska lösas och skapa enhet vilket betonas i föregående verser (olika gåvor – men en ande, olika tjänster – men en Herre, olika kraftgärningar – men samme Gud, se vers 4-6).

Ett exempel på ord av vishet är när Salomo fick fram vem som var barnets verkliga moder i en vårdnadstvist, se 1 Kung 3:16�28. Flera exempel finns i Apostlagärningarna där ord av vishet hjälper strukturera upp matutdelningen (Apg 6:2-4) och senare hur Jakobs ord löser en stor konflikt (15:19-22).

Exempel på ord av kunskap är när Jesus ber Petrus att gå ner till sjön där han vet att en fisk kommer ha ett silvermynt i sin mun som de ska använda till tempelskatten (Matt 17:24-27). Andra exempel är när Jesus talar till Natanael (Joh 1:47-48) och kvinnan vid brunnen (Joh 4:16).

När Paulus skriver om de andliga gåvorna i kapitel 12 och 14 så finns centralt kapitel 13, som beskriver han hur viktigt det är att gåvorna används i kärlek!

Paulus introducerar undervisningen om andliga gåvor 1 Kor 12:1 med orden: "Vad det gäller det andliga (manifestationer, andliga gåvor), så vill jag inte att ni ska vara felinformerade (okunniga, sakna kunskap)." Och i 1 Kor 14:1 när han återupptar ämnet igen: "Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna".

Vi behöver studera gåvorna, och sträva efter att vinna dem. Det grekiska ordet "zeloo" som översätts med "sök också vinna" beskriver en stark längtan, iver och hängivenhet där man ger sig hän av hela sitt hjärta!

I texten från Lukas 9 har Petrus, Johannes och Jakob varit tillsammans med Jesus på förklaringsberget (v28-36). Samtidigt hade de andra lärjungarna misslyckats befria en pojke (v37-45). Det verkar som gåvan att hela inte hade fungerat, men när Jesus tillsammans med tre av lärjungarna kommer befrias pojken från mörkrets makter.

Man kan förstå att det uppstår en diskussion om frågan om vem av dem som var störst. Jesus ställer ett barn framför lärjungarna och säger: "Den som välkomnar det här barnet i mitt namn välkomnar mig. Den som välkomnar mig välkomnar honom som har sänt mig. För den som är minst bland er alla, han är [den som verkligen är] stor." (v48)

Det grekiska ordet "paidion" beskriver ett mindre barn upp till skolåldern. Jesus befinner sig i Petrus hus i Kapernaum, se Mark 9:33, och det inte otroligt att det är Petrus barn som Jesus tar fram för att på ett illustrativt sätt undervisa om ödmjukhet och hur vi ska betjäna varandra!


Texter

Jos 24:16-18, 1 Kor 12:4-11, Luk 9:46-48, Ps 28:6-9