tom banner

Tänk stort - och bygg djupt!

Tänk stort - och bygg djupt!

Det som inte syns har betydelse för det som syns!

Det röda på båten (på bilden) är kölen. Den är under vattenytan då båten ligger i sjön. Kölen syns inte, men att den finns är helt avgörande för det som syns ovan ytan. Utan kölen som inte syns, så skulle hela båten snart gå under.

Jag tror att vår bibelläsning är som den kölen! Bibelläsningen som ibland sker i det fördolda, men som har enorm betydelse för det vardagliga liv som sedan kommer att synas och märkas på olika sätt. Dessvärre är det också så att utan bibelläsningen som köl i våra liv, så kantrar nog snart "vår båt".

Vi människor är sådana att vi gärna beundrar det som syns ovan ytan, det vi kan se och imponeras av! Vi beundrar båtarnas svällande segel -men sällan deras köl....den syns ju inte! Men, det märks snart om kölen inte finns....

För några år sedan besökte biskop Thomas från den koptiska kyrkan i Egypten, oss i Sverige. Då uppmuntrade  han oss med orden: "Tänk stort - och bygg djupt!"  Alltså, hissa gärna höga segel som alla kan se , men glöm inte av kölen som ingen kan se!

En av de riktigt viktiga följderna av Anta Utmaningen, är just att kölen i våra liv blir stadig och trygg - då kan vi sedan hissa härliga och synliga segel!

Det som inte syns har betydelse för det som syns!

Mot bakgrund av
Vindskydd eller väderkvarn?

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se