tom banner

SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

I kyrkoåret befinner vi oss nu mellan Kristi Himmelsfärdsdag och Pingstdagen. Jesus hade varit hos lärjungarna under fyrtio dagar sedan uppståndelsen och under en måltid hade han sagt till dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.” (Apg 1:4-5)

Under en veckas tid var man nu samlade till bön i den övre salen där de hållit till under påsken. I samlingen fanns både män och kvinnor (Apg 1:15). Vi förstår att man också måste läst och bett ur Psaltarpsalmerna eftersom Petrus citerar Psalm 109:8 ”Låt hans ämbete tas av en annan”, som skäl för att Mattias väljs som ersättare för Judas, se Apg 1:20. Bibelläsning, gemenskap och bön hör ihop, se Apg 2:41!

I samma rum hade Jesus berättat om den Helige Ande drygt fyrtio dagar tidigare.

I texten från 1 Kungaboken 19 möter vi Elia som flytt från staden Jisreel omkring 17 mil söderut. Ahab var genom tiderna Israels mest ondskefulle kung, orsaken var att han lät sig styras av andra, se 1 Kung 21:25-26. Efter triumfen över baalsprofeterna ropade folket: "Det är Herren som är Gud", se 18:39. Det som Elia har längtat och bett om börjar nu ske, folket omvänder sig och det ser ut som om Ahab äntligen ska ta itu med Isebel.

Elia följde med Ahab till staden Jisreel och väntar vid porten medan Ahab berättar för Isebel vad som hänt. Hon blir rasande och hotar att döda Elia inom ett dygn. Isebel är en mästare på att manipulera människor. Eftersom folket har sett Guds kraft kan hon inte öppet döda Elia, så hon sänder budet i hemlighet i ett försök att kontrollera och skrämma profeten till tystnad.

På samma sätt som lärjungarna inte riktigt visste vad som skulle ske och väntade på något som skulle ske, väntade Elia på att få höra Herrens röst.

Det var i den stilla viskningen som han till sist hörde Herrens röst. Det verkar ske en omvändelse hos profeten, han uppmanas gå tillbaka samma väg han kommit. Han får även uppdrag att träna upp nästa generations profet, Elisa, till sin efterträdare. De vandrar omkring tio år tillsammans innan Elia lämnar jordelivet.

 

Texter

1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Joh 16:12-15, Ps 33:18-22

 

(Bilden är från Jerusalem och Sions berg, den plats där lärjungarna troligen var samlade i det övre rummet.)

PINGSTDAGEN - Den heliga Anden
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se