Sluga och onda planer

Onsdagen – sluga planer

Bland andra Luk 21:37–38 och Luk 22:1–6

Onsdagen är lite av en mellandag i påskveckan. Det finns inte så många skildringar av vad som händer just denna dag. Bibeltexterna talar vagt om att Jesus rörde sig på tempelområdet och fortsatte prata med människor. Men det som börjar ta form är det som sker bakom ryggen på Jesus.

När exakt Judas ger sig iväg vet vi inte, men han besöker ledarskapet i Jerusalem med erbjudandet om att sälja ut Jesus. För detta erbjuds han trettio silverpengar som ersättning. Vad som gjorde att Judas fick denna idé kan vi bara spekulera i. Kanske vara det ett snabbt sätt att tjäna extra, han kanske var missnöjd med hur allting utvecklade sig med Jesus eller så hade han gett upp om att Jesus verkligen var den ha sa sig vara. Vi kan inte veta, men ett stort svek är det.

 

Judas gick till de styrande judarna i staden. Det stora rådet bestod av judar av flera "partier" där många olika åsikter om hur man borde tolka världen, Bibeln och Jesus. Vi vet att Jesus anhängare i rådet också, men det var inte dem som fick sympatierna i skenrättegången som man laddar för.

Hur man nu än ser på det så ville Judas på ett eller annat sätt förändra situationen, han var inte nöjd med den som den var. Antingen skynda fram Jesus gripande, tvinga Jesus in i en konflikt där han kunde ta makten eller helt enkelt att försäkra sig om lite egen vinning i allt som hände.

Det vänder tanken mot oss. Är det så att vi ibland vill forcera en situation till vår fördel eller styra så den gagnar oss eller våra planer på ett osunt sätt. Det är ibland för lätt att oreflekterat lämna människor i Bibeln som Judas därhän och avfärda dem. Men jag tror att det är viktigt att ibland stanna upp och spegla oss i dem för att se om vi inte har samma reflexmässiga reaktioner även vi. Gör jag som Judas ibland? Och hur kan jag lära mig att i så fall försöka vila i att Gud har kontrollen och att historien ligger i Jesus händer.

Olof Brandt

Ps. Kronologin under påsken är svår att göra exakt eftersom den finns flera möjligheter när vi försöker sammanfoga de fyra evangeliernas skildringar till en enda. Kronologin i dessa inlägg bygger på Anders Sjöbergs bok "I korsets tecken