Samtalet och den gemensamma upptäckten

Missing people är en ganska ny företeelse. När myndigheter inte riktigt klarar av sin uppgift att söka efter försvunna personer träder ett organiserat nätverk av s k vanligt folk till. Då många ögon spanar täcks en större yta in och man får syn på så mycket mer. Det krävs lite planering och en bra ledning, och när dessa två förutsättningar finns kan det bli riktigt effektfullt. Fyra ögon ser mer än två. Tolv mer än sex. 

Alla som någon gång har läst Bibeln i en grupp vet att det nästan aldrig inträffar att alla ser och poängterar samma sak i bibelläsningen. Trots att vi läser samma text blir ändå samtalet ofta intressant och lite oväntat därför att de andra ser det jag själv inte ser. Ibland ställs frågor som jag själv aldrig funderat på. Andras erfarenheter kopplas till ett bibelavsnitt som ger mig en djupare förståelse av Ordet. Fyra ögon som läser Bibeln ser mer än två. 

Jag får ibland en missing people-känsla när jag läser Bibeln själv. (Missing people betyder saknade personer). Det dyker upp texter och sammanhang som jag skulle vilja samtala med andra om. Det går kanske inte just då därför att jag är själv och ingen finns nära mig som är vaken, men önskan att bjuda in fler ögon att läsa med mig kan vara stark. Det är en mycket sund reaktion. Bibelord passar lika väl för samtal i en grupp som för predikan från en talarstol. Det är faktiskt ett hälsotecken för en kyrka när viljan och suget efter bibelsamtal ökar. 

Och man behöver inte vara så många för att få fram den där effekten. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem, Matt 18:20. Två eller tre är ju inte så många, men löftet om Jesu närvaro knyts till den lilla gruppen. Det är så enkelt att vi glömmer hur stort det är. Nu handlar sammanhanget i Matt 18 om bön och bönesvar. Men är inte också ett bibelsamtal i allra högsta rad en samling i Jesu namn? 

Om jag får fantisera lite tänker jag mig att Jesus står där - osynlig för oss - och ser på gruppen som samtalar om en bibeltext. Han ser väldigt belåten ut, gnuggar händerna och tänker: Nu är de en hel grupp som gräver i det levande Ordet! Jag ska öka ljusstyrkan så de tillsammans ser och förstår min vilja och så ska jag välsigna dem.

Anders Blåberg