Powerpoint - fortsätt utmana varandra

Snart 2800 personer nu, rörelsen växer och Bibeln läses. Det är en enorm glädje vi följer Facebook-gruppen och anmälningarna som strömmar in. Vi fortsätter och försöker erbjuda saker som efterfrågas efterhand som vi hinner med att skapa dem. Nu finns även en grund för en powerpointpresentation för de som vill berätta om Anta utmaningen på ett kyrkkaffe, en gudstjänst eller i en grupp. Självklart är det fritt fram att anpassa den så den passar för din grupp. Använd de exempel som passar sammanhanget.

Du kan ladda ner den här.