tom banner

Om 6 dagar startar Anta utmaningen 2016..

Om 6 dagar startar Anta utmaningen 2016..

10-i-topp bibelställen om bibelläsning.

I Bibeln kan man hitta en hel del texter om läsning av Guds ord. Det kan röra sig om direkta uppmaningar till att läsa, förtjusta utrop, insikter eller böner. Vid ett tillfälle fick bibelläsare (internationellt) ge sin syn på vilka ställen som varit särskilt till hjälp och då skapades denna tio i topp-lista. Den speglar alltså läsares erfarenheter och kan vara intressant att ta del av. Läs och fundera:

 


1. 2 Tim 3:16-17
Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.
2. Ps 119:105
Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
3. Josua 1:8
Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång.
4. Matt 4:4
Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.”
5. Rom 15:4
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.
6. Hebr 4:12
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
7. 1 Tim 4:13
Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer.
8. Ps 119:18
Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag.
9. Ps 119:10-11
Helhjärtat vänder jag mig till dig, låt mig aldrig villas bort från dina bud. Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta, så att jag aldrig syndar mot dig.
10. Ps 1:1-2
Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt.


Anders Blåberg, generalsekreterare
Svenska Bibelsällskapet

 

Hej mitt namn är Jonas Bergsten och jag är ny här ...
7 dagar kvar..

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se