tom banner

Olika men samma sort

Olika men samma sort

Olika men samma sort
Jag läser nu både Domarboken och Johannesevangeliet. Kontrasterna mellan dessa böcker är stora. I Domarboken är det som om gapet växer mellan det Israel som följde Mose ut ur slaveriet i Egypten och det nuvarande folket som bosatt sig i löfteslandet. Har de alldeles glömt sitt ursprung och sin Gud?

Nöden gör dem påminta och får dem att ödmjuka sig och be om hjälp. Gud låter domare komma till deras räddning och med dem några av Bibeln mest hisnande berättelser. Jag tänker bl a på Simson.


”Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta” …”de var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten”, Hebr 11:32,34. I Nya testamentet lyfts de fram som exempel på trons människor. Det hjälper oss att se på dessa delvis råbarkade domare på ett annat sätt. När Guds Ande rörde vi dem fick de styrka, inte bara fysisk utan även moralisk och andlig.


Att gå från Domarboken till Johannes evangeliet liknar att ta av sig de leriga stövlarna efter ett arbetspass i trädgårdslandet och tassa in i finrummet - åtminstone i början av evangeliet. Det är vackert skildrat. Längre utläggningar och förklaringar som gör att vi förstår Jesus på ett djupare sätt. Men det mörka och våldsamma finns även hos det Johannes skildrar. När Jesus bekänner sig vara Gud tar man upp stenar för att kasta på honom, Joh 8:59. De religiösa ledarna smider planer på att avrätta Jesus, och även Lasarus bara för att han var ett levande bevis på vem Jesus var. En tredjedel av boken beskriver den sista veckan av Jesu liv som slutar med korsdöd och uppståndelse.


Det är människor som det handlar om, som levde under olika tidsperioder och förhållanden. Samma ”sort”, skapad av Gud och med ett stort behov av hans ledning och förbarmande. Därför går det ständigt att känna igen sig i de olika gestalterna som texterna handlar om. Vi kan ha både Jefta & Simson och de betydligt ”snällare” Filippos & Natanael (Joh 1) som exempel på trons människor.

 

 

Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans...
Du blir som du umgås

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se