Vi får nya oväntade bibelläsningsvänner!
“Anta Utmaningen-vänner” -  Vi ses i sommar!

 

 Så roligt och intressant det har varit att få många nya vänner på nätet via Anta Utmaningen! Namn på personer som vi kanske aldrig hart träffat  har blivit kära facebook-vänner!

 

Att få ta  del av varandras kommentarer, insikter och frågor, via facebook-sidan är så intressant och lärorikt!

 

Vi är många som verkligen önskar att bli regelbundna bibelläsare och som förstår att det är viktigt både för oss själva och för svensk kristenhet att bibeln blir läst och lyssnad till!

 

 Nu kommer sommaren snart och då finns det flera möjligheter att få träffas på riktigt!

 

Anta Utmaningen kommer att finna med vid både Torp, Nyhem, Lappis ,Frizon och Oas.

 

Och vid sommarens Oasmöte i Jönköping 21-25 juli, kommer vi att ge möjlighet till konkret nystart/omstart vad gäller Anta Utmaningen – tycker du att du kommit efter i din bibelläsning, så tappa inte modet! Tag med din bibel och kom till sommarens Oasmöte och tag chansen till en nystart, det blir tillfällen till personlig förbön för bibelläsningen!

 

Vid Oasmötet i Jönköping  kommer det också att finnas ett bord för Anta Utmaningen där det erbjuds möjlighet att ställa frågor om sådant som du tycker är svårt i Bibeln. Johannes Hellberg, adjunkt i Gamla Testamentet & Hebreiska kommer att finns vid det bordet onsdag 22.7 och torsdag 23.7 em för att samtala med den som så önskar.

 

Anders Blåberg, Hans Weichbrodt och Berit Simonsson som ingår i planeringsgruppen för Anta Utmaningen kommer också att finnas på plats i Jönköping!

 

Tag med din bibel och kom!