tom banner

Mindre än 2 dagar kvar!

Mindre än 2 dagar kvar!

Jag har alltid tyckt om att titta på utförsåkning. Jag har inte minst många minnen från när jag var barn, då Ingemar Stenmark var som bäst. Ibland fick vår skolklass tillåtelse att titta på TV då Ingemar skulle tävla. Jag kan fortfarande komma ihåg den nervositet, upprymdhet och spänning som man kände när man såg honom stå uppe vid starten, på toppen av backen. 

Efter att han rättat till de sista detaljerna ställde han sig så alldeles still, lätt framåtlutad och med stavarna fast nerkörda i snön. Hela hans kropp verkade vara som en enda spänd fjäder som omvittnade att han befann sig i ett tillstånd av yttersta koncentration, förväntan och målmedvetenhet.  Nu var han äntligen helt beredd att kasta sig ner för backen så fort den automatiska ner-räkningen var klar och för oss som tittade var det ett kort ögonblick som att tiden stod alldeles still. Hela backen låg framför honom som ett enda oskrivet blad som snart skulle fyllas av en enda mans försök att våga allt genom att använda all sin kraft, balans och timing på allra bästa sätt.

Även vi som har antagit utmaningen att läsa Bibeln varje dag under 2015 närmar oss "starten". Precis som Ingemar förberedde sig inför sina slalomåk, så är det inte så dumt att redan nu börja förbereda sig för det som snart skall komma. Vår start är, nu i skrivande stund, faktiskt mindre än två dagar bort! Hur skall man förbereda sig då? Ja, om du inte redan har gjort det så kan det vara en mycket bra idé att bestämma sig för hur du skall läsa Bibeln under 2015. Här kan #antautmaningens hemsida, med förslag på olika Bibelläsnings-planer vara ett mycket värdefullt hjälpmedel. Det kan också vara smart att fundera över och planera för, när på dagen du tänkt läsa Bibeln. Detta är kanske är allra viktigast för dig som inte är igång med en daglig Bibel-läsning redan. Det kan nat. vara svårt att bestämma sig för en tid på dagen som man håller fast vid under hela året. Detta för att våra liv varierar ganska mycket över tid. Därför är kanske det bästa att bestämma sig för den dagliga "Bibel-läsningstiden" under t.ex. den första veckan på det nya året.

Glöm inte heller att titta in på vår hemsida så fort det nya året har gått in. Precis vid midnatt så släpper vi nämligen årets första "månadstema". Varje månad under året kommer vi så att ha ett nytt "månadstema". Vår förhoppning och tro är att dessa "månadsteman" skall vara en hjälp för att både stimulera och berika ditt Bibel-läsande under 2015. Vi har även en facebook-grupp som också har namnet "anta utmaningen". Den gruppen har (i skrivande stund) mer än 800 medlemmar! Vår tanke är att fb-gruppen skall bli ett forum där vi alla kan vara med och bidra med både frågor samt egna insikter och kunskaper kring Bibeln. Fb-gruppen blir således en perfekt plats att ventilera olika tankar och funderingar, även kring "månadsteman"  

Själv känner jag mycket stor glädje och förväntan inför att året med #antautmaningen skall börja. Detta har inte minst att göra med att vi har fått mycket positiv respons angående att göra 2015 till ett "Bibelns år". Många har hört av sig till oss i ledningsgruppen och uttryckt en glädje inför att ha som målsättning att läsa Bibeln varje dag under 2015. Vi har t.ex. snart 1000 personer registrerade på hemsidan och det är långt mer än vad vi hade förväntat oss och nya kommer till hela tiden. Samtidigt har vi fått tydliga indikation på att budskapet om att läsa Bibeln varje dag under 2015 har nått många, många fler än de knappt 1000 som är registrerade och vi får nästan uteslutande positiva kommentarer ang. tanken på 2015 som ett Bibelår. Därför vill jag å det varmaste uppmuntra dig att tillsammans med oss andra, göra som utförsåkarna och stiga in i startfållan. Om mindre än 2 dagar kastar vi oss ut: Inte i en hisnande slalombacke men väl in i den bok som kristna i snart 2000 år har kallat: Guds Ord!

Åh, detta ska verkligen bli roligt!
I väntan på att komma igång

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se