tom banner

Med pennan i högsta hugg!

Med pennan i högsta hugg!

Streck, färger, pilar och anteckningar!
Bibeln öppnar sig mer och mer för oss när vi läser, ber, ställer frågor och söker svar!
Och när vi öppnar oss för bibelordet, så kan vi få märka att Guds Ande talar till oss och med oss - det är en så spännande erfarenhet att göra!

Det är nog många av oss som antagit utmaningen som sett nya saker och fått nya tankar sedan den 1 januari…visst är det märkligt att även om man tycker att man läst en bibeltext många gånger tidigare så kan det ändå liksom dyka upp versar som man aldrig sett tidigare… har du också tänkt så här någon gång; ”Va, står det i bibeln, det har jag aldrig sett förut!”
Visst är det roligt att vi aldrig blir färdiga med bibeln!
Jag tycker att är det är en hjälp för minnet att stryka under och markera i bibeln, så att jag kommer ihåg när jag vänder tillbaka. Själv läser jag alltid bibeln med pennan till hands. Dra dig inte för att anteckna i din bibel!

Tio spridda tankar efter tio dagars läsning
Var kom folket ifrån?

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se