tom banner

Månadstema för februari....

Månadstema för februari....

Nu har det gått en månad sedan de flesta av oss, den 1 januari,  startade med utmaningen att bli regelbundna bibelläsare, andra har hakat på någon gång under januari månad. Det är verkligen fantastiskt, just nu är vi nästan 3000 som vill bli regelbundna bibelläsare!!

Det har samtalats mycket på facebook, Hur läser du din Bibel, var ju januari månads månadstema. Vilka trevliga samtal det har varit, tack alla som bidragit

Och, här kommer vårt månadstema för februari:

Någon person eller några personer i Gamla Testamentet som fascinerar dig!

Visst har det varit spännande att bekanta sig med alla dessa i GT? Några välkända och andra som man kanske läser om för första gången. Alla i släkttavlorna, vilka var de egentligen? Vad kan vi veta om dem? Kan deras Gudsrelation säga något till oss? Bibeln är ärlig med att redovisa också människors svagheter och synder - dessa som vi läser om, de var vanliga människor som du och jag...människor som blev använda av Herren.

Jag börjar med att berätta om en av mina favoriter, vi kommer att läsa om honom lite längre fram under våren. Han heter Eleasar och han var en av kung Davids hjältar. Det berättas om honom i 2 Sam 23:10 i bara en enda vers. En enda vers kan säga väldigt mycket! David ligger i strid med Filisteerna och Eleasar ensam håller ut när alla andra i Israel backar. Det står så härligt om Eleasar att "hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet". Då tänker jag förstås på Guds Ord som kallas Andens svärd i Efesierbrevet, och på den uthållighet som vi behöver ha i vår bibelläsning - kanske blir vi lika trötta som Eleasar, så att det liksom känns som att handen blir som "klistrad vid svärdet"....men just då händer något så starkt; "Herren gav en stor seger den dagen" står det. Nyckeln till seger i Jesu namn är fortfarande uthållighet vid Bibelläsningen, det ger frimodighet idag också!

Att dela bibelpersoner med varandra är som att bläddra i vårt stora gemensamma familjealbum, nu har jag pekat på ett av fotona i detta album - vem eller vilka vill du särskilt uppmärksamma och varför?

 

 

 

 

 

 

Att läsa i steget
Lyfta blicken för att se mer än mig själv

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se