tom banner

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

På bilden syns Olivberget öster om Jerusalem. Det var hit Jesus tog lärjungarna och välsignade dem innan han fördes upp till himlen.

Texten från Johannes är hämtad från den sista kvällen tillsammans med lärjungarna i det övre rummet i Jerusalem. Johannes som satt bredvid Jesus beskriver i kapitel 14-17 hur Jesus undervisade om den Helige Ande och gav liknelsen om vinträdet och grenarna osv. Mot slutet av måltiden ber Jesus för sig själv, lärjungarna och för alla troende. I texten från Joh 17:3 ber Jesus och sammanfattar Jesus kärnan i kristendomen:

”Detta är det eviga livet: att känna (ha en personlig relation med) dig, den ende sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus!”

I episteltexten från Efesierbrevet 4:7-13 undervisar Paulus, utifrån Ps 68:18, hur Gud tog fångar och gav gåvor till människorna. Hela Psalm 68 är en segersång som beskriver hur Gud är Herre över allting. Jesus har besegrat djävulen och döden som är ”fångar” under honom.

Gud ger många olika typer av goda gåvor. Paulus beskriver fem gåvor som ofta kallas de fem tjänstegåvorna. En församling var aldrig tänkt att bara styras av en person. En församling med bara en evangelist som ledare kan skena iväg i ivern att nå ut, samtidigt som en församling med bara pastorsgåvan kan bli helt fokuserad på att ta hand om de egna. Gud har gett olika kallelser för att det ska vara en balans i församlingen.

Ordet apostel betyder helt enkelt budbärare, den tjänstegåvan hjälper till att utbreda församlingen och driver den framåt. Profeter har speciellt gåvan att tillämpa Gudsordet på ett praktiskt sätt idag. Här finns även aspekten av att höra gudagivna ord om framtiden eller det förflutna. Evangelisten har gåvan att nå nya människor med evangelium. I den grekiska texten används ett ”och” mellan de två sista tjänsterna pastor och lärare. Dessa två verkar höra ihop på ett speciellt sätt. Pastor-lärare är tjänsten som både vakar över hjorden och ger dem andlig mat.

I vers 13-14 kommer anledningen till varför vi har präster, diakoner, pastorer, evangelister, bibellärare, kantorer, lovsångsledare, profetröster (som är några av de namn vi använder idag). De är till för:
• att UTRUSTA de heliga
• så att de kan göra tjänst och bygga upp Kristi kropp (församlingen)

Målet är att alla ska:
• komma fram till trons enighet och kunskapen om Guds Son
• växa till och mogna för att bli helt uppfyllda av Kristus

 

Texter

Dan 7:13-14, Ef 4:7-13, Joh 17:1-8 och Apg 1:1-11 (som läses varje år), Ps 110

 

SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer
BÖNSÖNDAGEN - Bönen

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se