Känner du dig trängd ibland?

Idag läser jag i Psaltaren 18:37 och 31:9, om utrymme!

Vardagens alla omsorger och plikter kan fånga oss och göra att vi känner oss trängda. Kanske kan du känna igen dig på bilden som jag använder idag, klämd och trängd mellan mycket!! Klockan tickar och vi hinner inte allt det vi skulle hinna...eller vi skulle vilja så mycket mer med våra liv än vad vardagen tillåter...det s.k. livspuzzlet är krävande! .Men också när det gäller vardagssaker, så är Guds ord ett levandegörande ord.  Bibelordet har en underbar förmåga att befria, inte bara i princip utan verkligen på riktigt just där vi lever våra liv!

"Du gör plats för mina steg där jag går" Psalt 18:37

"Du ställer mina fötter på rymlig plats" Psalt 31:9

Ord som gäller din och min vardagsvandring med Herren!

Friheten som vi längtar efter, kommer inte alltid utifrån ändrade yttre omständigheter. Guds ord föder en frihet som börjar inifrån - oavsett yttre omständigheter. I det sammanhanget blir jag också påmind om Noa, som när han byggde Arken, bara gjorde ett enda fönster och det var uppåt, mot himmelen. Trångt och instäng säkert, men med det enda fönstret öppet uppåt!  Känns viktigt att det fönstret får stå öppet!