juldagen_v2

I texten från Jesaja 9 vers 6 beskrivs Jesu karaktär med fyra ord:

- Underbar i råd
- Väldig Gud
- Evig Fader
- Fridsfurste

Dessa namn beskriver vem Jesus är och vad han gör. Han är den som vet vad framtiden bär, han är en väldig och mäktig Gud. Han är en evig Fader som alltid finns tillgänglig och han har all frid.

När vi bjuder in Jesus att vara Herre i våra liv får vi del av hans vishet och strategi för framtiden, hans väldighet - vi har en evig Fader och en Fridsfurste som bor i vårt hjärta!

 

Texter

Jes 9:2-7, 1 Tim 3:16, Luk 2:1-20, Ps 72:1-7