Hur allt runt omkring talar om det oerhörda!

Torsdagen – Måltid, trädgårdsbesök och tillfångatagande

Bland andra Mark 14:12–52, Luk 22:7-53, Joh Joh 13:1–18:11

Nu drar det ihop sig. Från torsdagen händer allt i en strid ström. Jesus sover knappt alls och oerhört mycket händer på dessa två dagar som är kvar av Jesus liv innan korsdöden. Under torsdagen får vi veta att lärjungarna ska förbereda en judisk påskmåltid. Denna stora högtid firas till minnet av uttåget. Jag brukar säga till alla jag möter att om ni för möjlighet att någon gång vara med om firandet, antingen med en judisk familj eller i ett kristet sammanhang, så ta chansen! Det är en oerhörd upplevelse och ögonen öppnas för så mycket som tidigare varit dolt i den ganska korta episoden av nattvardens instiftande. 

 

Att göra i ordning påskmåltiden sysselsatte lärjungarna, det kan jag lova. De skulle,förutom maten, ordna fram ett flertal saker som hörde till de "liturgiska" delarna av måltiden, såsom murbruk (en slags fruktmos), beska örter, ett svart ägg, bröd, med mera. 

När sedan påskmåltiden firas så innehåller den både en liturgisk del där man återupplever uttåget och befrielsen från Egypten, men den innehåller också en regelrätt måltid. Det finns små antydningar i texterna som hjälper oss förstå och se åtminstone en del av allt det som lärjungarna med säkerhet läste in i Jesus handlande. Ett exempel är att Markus och Matteus markerar att det är den tredje ( rituella) bägaren med vin innan lovsången som Jesus använder för instiftandet av nattvarden. Den bägaren kallas i den judiska påskmåltiden för Välsignelsens bägare. Den finns egentligen en fjärde bägare men den dricker aldrig Jesus, han avslutar inte måltiden. Vi kan istället se det som att den bägaren är den bägare som Jesus "själv blir" när han dör på korset. Bägaren kallas Frihetens bägare...

Tack vare Johannes kompletterande evangelium får vi veta mer av det som sägs vid måltiden. Johannes återger till exempel fottvagningen och Jesus avskedstal. Jesus och lärjungarna beger sig mot Getsemane och på vägen talar han till dem. Vi vet inte säkert vilken väg han vandrade men en av de troliga är ut genom Esseerporten (istället för att gå genom Jerusalems gator). Han rundar i så fall Jerusalems murar på väg till Getsemane och går förbi två platser värda att lägga märke till. Dels går han genom "Gehenna" – Hinnons dal. Dalen som fått stå som en symbol för helvetets port, som alltså Jesus nu vandrar genom. Det andra han i så fall går förbi är den vingård som varje år gödslades av blodet som rann ut från templets påskoffer av lamm. Är det kanske här Jesus stannar upp och säger "Jag är den sanna vinstocken". Allt sådant här är spekulationer (ganska väl underbyggda iofs), men de visar på en sak. Jesus hade alla möjligheter att på ett mycket konkret och tydligt sätt tala till sina lärjungar inte bara med ord utan med handlingar, bilder, platser och saker. Den förståelse och djupa förundran som lärjungarna kunde känna kommer vi inte riktigt i närheten av men kan känna en bris av när vi fördjupar oss i texterna, geografin och den fakta vi har om hur Jerusalem såg ut.

Till sist stannar de upp i Getsemane. Jesus kämpar med sin vilja att slippa, men klarar prövningen och går mot sin död. Lärjungarna som matats med bilder, fantastiska ord och en oerhörd kärlek är nog både glada, förvirrade och rädda. Vad ska hända nu? Och så händer det som inte får hända, eller måste det hända? Jesus grips och förs inför rätta...

Olof Brandt

Ps. Kronologin under påsken är svår att göra exakt eftersom den finns flera möjligheter när vi försöker sammanfoga de fyra evangeliernas skildringar till en enda. Kronologin i dessa inlägg bygger på Anders Sjöbergs bok "I korsets tecken