tom banner

Hönans vingar...

Hönans vingar...

Bildspråket i Bibeln är rikt - och ibland kanske lite ovanligt!  Låt oss fundera lite på "vingar" i bibeln.

I Matteus 23:37 liknar Jesus sig själv vid en höna då hon samlar sina kycklingar i skydd under sina vingar. Det är gripande att läsa om Guds tydliga vilja i denna versen, "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna". Hur ofta!!!

Gud vill! Det är alldeles uppenbart!

När den farliga höken kommer, så vill han skydda kycklingarna under sina vingar. Och det verkar som att höken inte bara kommer en gång, utan ofta...och lika ofta vill Jesus skydda de sina lovar han.

Gud vill - men människan vill inte! Jesus konstaterar det själv; "Men ni vill inte!" I Matteus 23 så talar Jesus till Jerusalems invånare, men låt oss lyssna för vår egen del också, så att vi inte blir sådana som inte vill fly in under Jesu vingar när höken kommer.

Vingarna förekommer på flera ställen i bibeln. Ordet för vinge betyder också mantelflik. Om det kan man läsa t.ex. i Rut 3:9 där Rut söker skydd under Boas mantelflik/vinge. Där blir skyddet mycket konkret, och den hon söker skydd hos, Boas, är en förebild som pekar fram emot Jesus. Boas blev Ruts räddare, han var hennes "bördeman" och hade enligt den tidens sed skyldighet att ta hand om henne. Han skulle skydda och hjälpa henne. Bördemannen var en räddare (ordet betyder också förlossare)  och hon fann sin tillflykt under hans vingar.

Fler "vingar"....bland beder vi med Psaltarens ord i den aftonbön som kallas Completorium; "Bevara mig så som en ögonsten, beskärma mig under dina vingar skugga". Psalt 17:8 Där har vi vingarna igen och det beskydd som Jesu "vingar" erbjuder. Det är en fin aftonbön, bönen om att få vistas i den tryggheten!

Visst är det fint när det ena bibelstället får lysa på det andra till vår tröst och uppmuntran! Det är ett speciellt sätt att läsa sin bibel, då det ena bibelordet får lysa på det andra och olika bibelställen får förklara varandra. Det finns ett uttryck för detta sättet att läsa sin bibel, det kallas "Att låta Skrift tolka skrift!"

 

 

Läsa ikapp, starta om eller ge upp?
Resan fortsätter...från Egypten till Horeb

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se