Hjälp!? Jag behöver en översikt...

När man börjar läsa så kan man behöva översikter för att få koll. The Bible Project är en fantastisk resurs (materialet är på engelska, men en del kan man få textremsa på). Besök hemsidan för att se fler filmer. 

För oss som nu börjat följer här ett par video-filmer som kan vara till hjälp.

Matteus del 1

Matteus del 2

Psaltaren

1 Mosebok del 1 översikt

1 Mosebok del 1 översikt version 2

3 Mosebok översikt