Herdens utmaning

Idag läser jag om Gideon i Domarboken kap 6. En ledare, kallad av Herren.

Men Gideon hade inte stora tankar om sig själv och sina möjligheter, Hans släkt var den mest oansenliga och han sjäv bland de allra ringaste i den släkten. Hur skulle han kunna bli en ledare som folket ville följa?

Det som förändrade allt för Gideon var när han fick Herrens löfte "Jag är med dig!" 6:16. Men innan Gideon kunde ta sig an det stora uppdraget att  rädda Israel ur Midjaniternas våld, så fick han se om sitt eget hus! Det var en stor utmaning för honom, att riva ner avgudaaltaret därhemma i det egna hemmet, var kanske det värsta. Det var enda gången det sägs att Gideon var rädd! 6:27

Så kan det vara för oss också, att förändra därhemma, i den egna familjen, kan vara den allra största utmaningen!

'Men Gideon lydde Herren. Och det visade sig att när Gideon följde Herren, så följde folket Gideon. Vilken lärdom från dagens läsning!