tom banner

Gödsla, vattna och det växer

Gödsla, vattna och det växer

"Be ständigt". I min ungdom så uppfattade jag detta bibelord som något som kändes som krävande och nära på omöjligt. Jag fick förklarat för mig att det handlade mer om en livsinställning än att faktiskt sitta ner och be varje timme eller viska "Jesus" var femte minut. Hur visa mina lärare än försökte vara så blev något fel hos mig. Bönen la jag lite åt sidan, som något som ju faktiskt bara fanns där av sig själv. Och självklart är det en del av sanningen, jag kan leva i en ständigt nära relation till Gud som inte kräver ord, men ...

Jag tappade bort bönen i andaktslivet. Visst fanns "jultomteönskelistebönen" (det ordet du!) där, jag la fram vissa önskningar, men samtalet blev aldrig en naturlig del. Idag är jag 32 år och fortfarande är det en kamp att få ett fungerande böneliv som i att möta Gud dagligen och faktiskt prata med honom.

När jag relfekterade kring månadstemat kom just detta till mig; Jesus var en bedjare. Ständigt och jämt går han undan för att be. Han lär sina lärjungar att be. Han drar sig undan med lärjungarna för att de ska få be. Bön, bön, bön. Nästan som om han försöker lära oss något ...

Så just nu när jag väljer ett favoritställe om Jesus, i det som jag brottas med denna sommar och i mitt liv, så handlar det om bönen:

Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud.
Luk 6:11

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.”
Luk 11:1

Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad
Luk 22:41

De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma.
Mark 6:32

Denna sommar vill jag därför som en del av mina steg i Anta utmaningen också komma ihåg att be mer, samtala mer med Jesus, dra mig undan "till en öde trakt" för gemenskap med honom och även förlita mig mer på att han faktiskt hör och svarar. 

/Olof Brandt

Ps. Som ett led i att uppmuntra till bön och erkänna sig beroende av bön vill vi i Bibeln idag och Bibelsällskapet be om er förbön. Ta med oss på era bönelistor och kom ihåg oss. Utan Gud kan inte Anta utmaningen och andra satsningar växa och bära frukt. Bibeln idag kommer ha en bönesatsning via Facebook, så gå gärna in på våra Facebook-sida, gilla sidan och var med och be.

Jesus - festhöjaren
Ut på resa

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se