tom banner

"En gammal mans bön"

"En gammal mans bön"

Bibelöversättning 1982 har en fin rubrik på Psaltarpsalmen 71: Den heter där "En gammal mans bön".

Idag är det den söndag som på ett särskilt sätt handlar om att växa. Inte växt vad gäller skostorlek och hattnr, utan en växt till vår invärtes människa. Bibeln talar om denna märklig växt! Johannes döparen säger att "Det är som sig bör att han(Jesus) växer till och att jag förminskas!" Joh 3:30. En kristen människas växt handlar inte om att musklerna sväller, inte heller de andliga musklerna - en kristen människa växer enligt Johannes  "nedåt" för att Jesus ska kunna bli större, få ta större plats i mitt liv.

Den gamle, som beder i Psaltarpsalm 71, har inte gett upp, han vill växa! Tycker inte alls att han/hon är så gammal så nu är det meningslöst att fortsätta att drömma, att läsa bibeln, att bedja. Titta vad den som åldras säger i Psalt 71:14, "jag ska alltid hoppas och prisa dig, om och om igen..." Ibland bli det ju så för den som åldras att man upprepar sig...det verkar också vara psalmistens erfarenhet,,,jag ska prisa dig "om och om igen!"

Och, kan du se vad den som åldras beder i Psaltaren 71:21? Fantastiska ord! "Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen!" Det betyder att när vi åldras så behöver det alls inte innebära att vi på ett andligt sätt stannar i växten, tvärtom, vi får be med psalmisten, Låt mig växa till alltmer!!

En fin uppmuntran just på den söndag som handlar om att växa i tro! En hälsning från en äldre person, anonym författare till Psaltarpsalm 71!

 

Du blir som du umgås
Att tolka det man läser

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se