tom banner

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

Tro-och-liv-_v3

Vår tro och vårt liv hör oskiljaktigt ihop! Vår tro formar våra beslut, och summan av alla de beslut vi tar blir till sist vårt liv. Utan en tro på framtiden och uppenbarelse om Guds Ord finns det ingen anledning att se framåt, då lever man bara för dagen och släpper sina hämningar som Ords 29:18 beskriver det. Har man däremot en levande tro på Jesus finns det anledning att verka i den här världen. Tron blir till en praktisk kristendom som genomsyrar allt vi gör!

I de inledningen i texten från Jesaja kommer en fråga: Vad är syftet med alla era många offer om de inte kommer från hjärtat? Texten avslutas med en uppmaning om omvändelse. Ta bort era onda handlingar från mina ögon. Sluta att göra det onda, lär er istället att göra det som är gott. Sök efter rättvisa, tillrättavisa den som förtrycker. Försvara den faderlösa, för änkas talan. Ett kristet liv handlar alltså inte bara om att INTE göra det som ont, utan också att stå upp för det som är rätt!

I Jakobs brev liknas Guds Ord med en spegel. Badrumsspegels främsta uppgift är inte att visa hur vackra vi är, utan att faktiskt hitta saker som vi behöver rätta till! En som är ”en ordets hörare men inte dess görare” liknas vid en man som ser sitt orakade och smutsiga ansikte i spegeln en morgon, men väljer att inte göra något åt det utan fortsätter sin dag utan att bry sig. På samma sätt som en naturlig spegel hjälper oss att se vad som behöver ändras, är Guds ord den spegel vi ska spegla våra liv i, och låta det tvätta oss rena, se Ef 5:26.

I texten från Matteus 23 är Jesus bara några dagar från korset och utbrister sin djupa förtvivlan över det andliga ledarskapets förfall i Jerusalem.

Jesus talade till folket och till sina lärjungar och sade att lagexperterna och fariséerna sitter på Mose stol. Vid utgrävningar i Korasin 1926 hittades en av dessa "Mose stolar" som Jesus refererade till. Än idag används denna typ av säte vid vissa tillfällen i synagogor och har sin motsvarighet i "predikstol" som symbol för predikan och textutläggning.

Det grekiska ordet som översätts ”hycklare” kommer från grekiskans ”hypokrisis”. Detta ord beskriver en skådespelare som spelar en roll. I detta kapitel går Jesus emot en religion som bara blir till ett religiöst skådespel.

En vers där gudstjänstlokalens utformning spelar roll för hur vi tolkar en vers är Matt 23:6. Här fördömer Jesus fariséerna för att de älskar att ”sitta främst” i synagogan. I synagogorna på Jesu tid satt man längs med väggarna, och de ”främsta och bästa” platserna var de som man hade en bra utblick över de samlade i salen. Ibland fylls våra svenska kyrkor bakifrån med den falska tron om att det skulle vara mer ödmjukt att sitta längst bak eller högst upp på läktaren, när det i själva verket är de ”främsta och bästa” platserna om man vill kunna betrakta andra utan att själv bli sedd.


Texter

Jes 1:10-17, Jak 1:22-25, Matt 23:1-12, Ps 143:6-10

Bilden är tagen i Korasin där denna stol hittades i utgrävningar 1926.

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kr...
TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se