tom banner

"Du skall inte frukta nattens fasor..."

"Du skall inte frukta nattens fasor..."

På bilden ser man en vacker solnedgång, fotot tog jag häromkvällen vid havet där vi bor.

Även om solnedgången är otroligt vacker, så kan kvällarna för en del av oss medföra oro, och många tankar på sådant som bekymrar oss, smyger fram ur dunklet.

 Har du prövat att bedja aftonbön i tidegärdens form (Completorium) någon gång? I den aftonbönen finns Psaltaren 91 som en av bönerna just på söndagskvällen.    "Den som vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på!" 91:1-2. Läs gärna hela den underbara Psaltarpsalmen 91, det är tröstade och trygga ord när oro knackar på hjärtat och sinnet.

Guds Ord är levande och verksamt - också så att det kan trösta oss och lindra oro.

Konsten att lämna över stafettpinnen!
Var frimodig ty JAG är med dig!

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se