tom banner

Detta blir spännande

Detta blir spännande

Det gick att genomföra. Många av oss kommer ihåg den unika händelsen. Jag tänker på höger­trafik­omläggningen i Sverige klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967. Speciella foton finns från detta tillfälle. Man ser hur alla på ett givet klockslag byter sida, och efter detta så var en återgång till det gamla sättet att köra helt omöjligt.

Det hela är fascinerande, tänk att en förändring gick att genomföra i ett helt folk, i så stor skala, på samma gång. Hjälpmedel behövdes för att vi inte skulle glömma den nya överenskommelsen och falla tillbaka i gamla hjulspår. En del av oss kanske kommer ihåg det gul-svarta klistermärket som skulle påminna alla trafikanter om vad som nu gällde, om någon skulle råka glömma av sig.

Det var en gemensam överenskommelse. På en gemensam dag vid ett gemensamt klockslag så genomförde alla en förändring som kom att få konsekvenser för trafiken för all framtid. Nu hade alla bytt från vänstertrafik till högertrafik, alla i hela landet, på en och samma dag.

Denna unika händelse har inspirerat oss som arbetat med Bibelläsningssatsningen "Anta utmaningen!"

Vi tror att det går att göra igen. Att många kommer överens, man har ett gemensamt projekt, man startar vid ett gemensamt tillfälle på en gemensam dag. Och en genomgripande förändring är möjlig.

Denna gången handlar det förstås inte om högertrafik eller vänstertrafik, men det handlar om något som behövs i alla våra kyrkor och samfund, något som kan ge glädje, tröst, livsmod, fördjupad förståelse av samtid och framtid – det handlar om att börja läsa sina biblar – igen, eller för första gången. Det handlar om att ta ut en färdriktning in i framtiden.

"Anta utmaningen" är namnet på denna vision och vi tror att det kan få stor betydelse för enskilda och för kyrkor i vårt land om många tillsammans antar utmaningen.

Vi gör det tillsammans, på en speciell dag. Startdagen är den 1 januari 2015. Du kan anmäla dig att du också vill anta utmaningen via hemsida och Facebook. Den som anmäler sig får en pin som visar att man antagit utmaningen. Roligt när vi ser denna pin hos varandra och vet att där är ännu en person som också antagit utmaningen! Regelbundet under året kommer både hemsidan och Facebook att ge fort­löpande inspiration och peppning till att vara uthållig i visionen. Olika personer kommer att dela sina erfarenheter av att vara bibelläsare. Många ledare och profiler i svensk kristenhet har också antagit utmaningen.

Anta utmaningen är genialiskt enkel – bli en regelbunden bibelläsare. Läs Bibeln varje dag. Börja den 1 januari.
Du kan välja att läsa hela Bibeln på
ett år, eller du kan välja att läsa något mindre.
Att läsa Bibeln gör något med oss. Det ger oss både kunskap, inspiration, andlig vägledning, både nya frågor och nya svar framträder, vi utsätter oss för det levande gudsordet.

Detta blir spännande! Vi gör det igen.
Med bytet till högertrafik 1967 som lekfull inspiration, nu blir vi bibelläsare 2015.
Vi gör det många tillsammans, på en gemensam dag, den 1 januari 2015.
Jag ser fram emot att anta utmaningen!

Först publicerad i Världen idag.

I väntan på att komma igång
Antar du utmaningen?

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se