tom banner

Den namnlöse skriftlärdes lärdom

Den namnlöse skriftlärdes lärdom

Under de senaste dagarna har vi kunnat se hur olika grupper kommer till Jesus med frågor. Många sägs vilja sätta dit honom och ställer snärjiga frågor som är tänkta att visa att Jesus är en falsk profet. Men Jesus fortsätter svara vist.  I Markus 12:28 möter vi så plötsligt en annan attityd. En person inser att Jesus är vis och verkar plötsligt ställa en ärligt menad fråga. 

Jesus hanterar sin tids kändisar med stor vishet. Ibland svarar han knappt, vissa gånger lyssnar han in, andra ger han utmanade svar, och ytterligare andra gånger ställer han dem mot väggen och skäller ut dem. Jag kan inte låta bli att fundera på vilka ”kändisar” eller ”makter” han hade hanterat på dessa radikalt olika sätt i vår tid. Vilka hade fått en utskällning, vilka hade han varnat folket för, vilka hade varit ”nära Guds rike” och vilka hade inte fått svar alls?

Samtidigt som jag tänker på detta smyger sig den kanske ännu viktigare tanken på. Vem av de frågande grupperna stämmer jag bäst in på idag. Anklagar jag Jesus? Försöker jag sätta honom på prov? Förstår jag helt enkelt inte vad han talar om och gör? Eller är jag en lärjunge som förundrad går bredvid och ser vad som händer? För min egen del skiftar det och Jesus lyssnar. Ibland låter han då också bibelläsningen bli svaret på min fråga eller fundering. 

Jag tror att den skriftlärde som vi möter i 12:28-34 är en god förebild. Han har upptäckt något och kommer med en ärlig fråga till Jesus. Det finns något i hans attityd som öppnar upp. När jag läser GT-texterna (i halvbibelplanen) just nu kan jag brottas med formuleringarna kring att Gud förhärdar faraos hjärta. Jag kan svepas med av att tycka att Gud beter sig som en elak despot.  Den namnlöse skriftlärde får mig då på andra tankar. Om jag istället för att kritiskt försöka ”sätta dit” Gud i GT, försöker jag komma med en ärligt positiv men frågande attityd så kan svaren ges mig mycket lättare. Istället för ”Hur kunde du!” kommer jag till Gud och frågar ”Jag förstår inte, hjälp mig förstå.”. Missförstå mig inte nu, självklart får vi vara arga på och ifrågasättande mot till Gud, men ibland kan den namnlöse skriftlärde med sin attityd komma längre i förståelsen och relationen.  

/>Olof Brandt

Bibeln, en Disney film - en sista trött tanke för ...
Vad kan en bibelberättelse ge?

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se