Nu är det simskoletider!

Det viktigt och roligt att kunna simma. Att känna att man behärska elementet vatten, och glädjen i att kunna känna sig trygg i vattnet! Jag kommer ihåg när jag gick på simskola...det som nu är så självklart, att kunna simma, var något som jag då nästa trodde skulle vara omöjligt.

Idag på vår karta handlar det om att simma. Och den där dubbelheten finns ju alltid med, en färdighet som man behärskar, verkar så självklar, men innan men lärt dig den så kan den verka omöjlig...eller i varje fall väldigt svår. Kan du känna så inför din regelbundna bibelläsning också....för en del andra verkar det så självklart, medan du får kämpa! För dig som valt att satsa på att Anta Utmaningen att bli regelbunden bibelläsare kan det kännas som att "du tagit dig vatten över huvudet!"

Ibland tror jag att vi gör misstaget, när det gäller vår tro, att tänka att allt ska funka omedelbart. Men också på trons områden så behövs det övning och träning. Det gäller både bönelivet och bibelläsningen. Och övning ger faktiskt färdighet även när det gäller böneliv och bibelläsning..

Nu, när jag tänker tillbaka på min simskolestart, så inser jag ju i efterhand att alla utom jag förstod att jag också skulle kunna simma en dag. Men så kändes det inte på den kalla och blöta bryggan vid sjön denna regniga sommar.

Nu har Anta Utmaningen 2016 hållit på i fem månader ganska precis, kanske har du börjat få koll på det där men "armtag" och "bentag", kanske har du fått flera "kallsupar"....eller som du säkert förstår, översatt, kanske har det funnits flera misslyckanden för dig och många stunder då du undrat vad du gett dig in på? Nu ska du måla upp för din inre syn; glädjen när du faktisk kan simma - när du börjar märka att du också kan röra dig med glädje i Guds ord, när associationerna berikar dg, när kunskapen växer till, när förståelsen djupnar, när begeistringen tilltal, när glädjen rinner till - för så blir det när man tränar!

Inspiration förutsätter övning - inte bara i simskolan utan också i bibelläsningen. Heja på!