tom banner

Bibelläsning, träning och sport

Bibelläsning, träning och sport

Jag är kanske inte den mest lämpade att skriva om sport och träning som detta inlägg handlar om… Jag har aldrig förstått varför det finns en eget TV-program som heter Sportnytt och sportbilagor i dagstidningar. När andra passionerat kan diskutera om ett Italienskt fotbollslag ska spela 2-3-5 eller 4-2-4 tappar jag intresset ganska snabbt! (Måste erkänna att jag var tvungen att googla dessa exempel på laguppställningar.)

Däremot något som jag fascineras av är att det finns många liknelser från sportens värld i Bibeln. Paulus använder ofta sportsliga termer för att förklara det kristna livet.

I första brevet till Korint har Paulus just skrivit om hur han identifierat sig med kulturen för att vinna människor till Jesus (1 Kor 9:19-22).

Paulus praktiserar nu det han just skrivit om, att vara relevant för den kultur som han försöker nå, genom att likna det kristna livet med två grenar från isthmiska spelen som var välkända för korintierna.

De isthmiska spelen arrangerades varannan vår strax utanför Korint i staden Isthmia, endast de olympiska spelen i den närbelägna staden Olympia var större. Tävlingarna hölls för att hedra de grekiska gudarna. Utgrävningar har visat att stadion i Isthmia låg alldeles intill templet för den grekiska havsguden Poseidon, vilket bekräftar den religiösa kopplingen till spelen. Deltagarna tävlade nakna i grenar som löpning, boxning, brottning, och pankration som var en allkamp där alla medel var tillåtna. Man tävlade inte för pengar utan för äran och en segerkrans.

Utifrån den bakgrunden förstår vi Paulus uttryck (i 1 Kor 9:24):

Ni vet ju att på löparbanan [den ca 185 meter långa sprinterbanan på stadion i Isthmia] kommer alla löpare i mål, men bara en får segerpriset? Löp [ditt lopp] så att segern blir din (lägg beslag på den, gör den till din).

Han fortsätter sedan i nästa vers:

Varje atlet [löpare, boxare och gladiator] som tränar [inför de grekiska spelen] utövar självkontroll i allt. Allt detta för att vinna en segerkrans som snart vissnar, men vi för en som aldrig förgås.

Den träning som man måste genomgå för att få tävla i dessa spel var tio månader lång. Man tränade hårt och avstod från ohälsosam mat, alkohol och sexuella relationer.

Han avslutar sedan med liknelser från två sportgrenar (vers 26):

Jag för min del löper inte planlöst (utan mål, utan att släppa ögonen från mållinjen).

Jag boxas inte som en som slår i tomma luften. [Det är en verklig kamp och en verklig motståndare.]

Om vi för över dessa liknelser till bibelläsning så har det sagts att det inte är ett sprinterlopp utan ett Maraton.  Det är inte hur vi börjar som är viktigt, utan hur vi slutar – att vi kommer i mål.

Det finns ett intressant litet grekiskt ord som Paulus använder - ”sunathleo”. Det består av två ord ”sun” som betyder tillsammans och ”athleo” som man hör handlar om sport. Ordet betyder ordagrant att kämpa tillsammans som i en lagsport.

Jag tycker det är så fint att det just är det ordet om Paulus väljer att använda när han skriver det uppmuntrande brevet till Filippierna. Han önskar (i Fil 1:27) att de ska ”stå fasta i samma ande och samma sinne och sida vid sida kämpa (grekiska  sunathleo, tävla tillsammans som i en lagsport) för tron på evangelium.

När vi läser Bibeln tillsammans i Anta Utmaningen så kämpar vi sida vid sida och hjälper varandra i tron!

En Bibel utan 3 Mosebok?
Snart vår i skidbacken!

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se