tom banner

Att ta steg i tro

Att ta steg i tro
Ordets görare - Bibelord som lett dig till att handla på ett visst sätt!

Det är vårt månadstema för Mars månad!

Det handlar ju om att vi ska vara Ordets görare, inte enbart lyssnare. Jesus talar också om detta i Matt kap 7:24 t.ex. i liknelsen om de två husbyggarna. Han säger; "den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan!" Och han fortsätter med att konstatera att det är dåraktigt att höra men sedan inte göra.

Nu inbjuder vi varandra att dela med oss av de gånger då det vi läst i Bibeln också fått vissa konkreta konsekvenser för vårt handlande i vardagen. Genom dessa "vittnesbörd" så inspirerar vi varandra ännu mera till att bli Ordets görare!

Titta på bilden av igelkotten....att den vågar ta steget....kanske är den både rädd och har  taggarna "redo", men den försöker ändå! Jag tror att vi kanske känner oss så många gånger då det blir frågan om att ta steg i tro...vi både vill, längtar och är lite oroliga hur det ska gå...

Månadstemat för Mars månad kan uppmuntra oss att våga, det är smittsamt när vi delar med oss av våra erfarenheter!

Vad kan en bibelberättelse ge?
Gud kallar mig att lyssna

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se