Att läsa i steget


Två senaste veckorna har jag rest en hel del. Upp tidigt på morgonen för att hinna med tåget. Sitta bakom ratten några timmar på väg till en gudstjänst. Tre olika sovrum på en vecka. Väskan packad med det absolut viktigaste. Den ena dagen är inte den andra lik. Så är mitt liv periodvis, oregelbundet och lite ryckigt. Hur påverkar det bibelläsningen? Är det möjligt att ha ett regelbundet andaktsliv när den ena dagen inte är den andra lik?


Det som händer när livsrytmen skakas om och dagarna blir oförutsägbara är att våra vanor och överlåtelser prövas. Det är dags att plocka fram den kreativa tidsanvändningen. Om jag inte orkar eller hinner läsa mina bibelstycken kl 5 när jag vaknar får jag hitta andra tider. På tåget, på en rast under konferensen eller kanske hitta fyra små pausar strödda under dagen. Jag har märkt att när jag håller fast vid vanan även pressade dagar är det som om jag blir dubbelt välsignad. Dels så finns det en ren mänsklig känsla av tillfredställelse över att ha lyckats med det som jag föresatt mig att göra, och dels har jag upplevt att Gud använt bibelordet och talat till mig även när jag läst i steget, lite pressad på väg mot något annat.
Jag vill absolut inte läsa min Bibel under tidspress. Men livet är ju så ibland, att vi får ta det som erbjuds oss och vara nöjda med det. Jag tror att i långa loppet kommer vi verkligen uppskatta att vi försökte hålla fast vid bibelvanan även de trånga dagarna. Kom ihåg att vi överskattar vad vi förmår göra vid ett tillfälle, men underskattar vad vi uträttar på lång sikt med små dagliga insatser.