Antar du utmaningen?

Jag kommer aldrig att glömma en augustidag i Växjö för drygt 26 år sedan. Jag hade precis börjat på bibellinjen på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Jag kände inte någon där och hela miljön var ny för mig. Därför kände jag mig både nervös och mycket osäker på om det verkligen var rätt att satsa ett helt år på att gå en...bibellinje? En annan anledning till att jag kände stor osäkerhet på om detta kunde vara rätt, var att jag inte riktigt kunde känna glädje inför tanken att studera Bibeln ett helt år. Jag hade varit kristen i några år men jag hade ännu inte insett vilken välsignelse som låg i att läsa Bibeln dagligen. Trots att jag naturligtvis insåg att Bibeln innehöll själva fundamentet för den kristna tron, så var den till stora delar en stängd bok för mig. Min felaktiga bild av Bibeln var att det var en svår och otillgänglig bok. Allt detta kom att förändras för alltid på ett par minuter.

 

Vår bibellärare och präst, Bo Brander, kom in i rummet och hälsade vänligt på oss. Därefter påbörjade han sin första bibelkunskapslektion för vår kurs. När Bo började undervisa från bibelordet var det för mig som om tid och rum försvann. Det som följde var en av de intressantaste och mest berikande timmarna i mitt liv. Genom hela lektionen var det Bibeln och dess budskap som stod i centrum. Tack var Bosses undervisning och den helige Andes närvaro blev det, redan den första lektionen, övertydligt för mig att Bibeln är Guds ord givet till oss människor för att vi ska kunna ta emot Guds vägledning och liv. Vid denna tidpunkt fanns det mycket uppror, förvirring och instabilitet i mig, men till min stora förvåning talade bibelordet ändå rakt in i mitt liv.

Sedan dess har den bästa stunden på dagen nästan alltid varit stunden då jag får läsa bibelordet. Tillsammans med ett hisnande antal kristna bröder och systrar har även jag fått den helige Andes gåva att inse och ta emot Bibeln som Guds ord. År efter år har Gud använt sig av bibelordet för att forma mig. Detta har skett genom att hans ord har fått "varna, trösta, lära och förmana" mig. Jag har fått den obegripligt rika gåvan att ta del av Bibeln i ur och skur, i mörka och ljusa dagar. Jag har läst Bibeln när jag bubblat av glädje så mycket att jag nästan inte kunna sitta still, och när hela min kropp har varit spänd som en fjäder på grund av en bultande dödsångest som rasat i mitt inre.

Genom allt och alla dagar jag läst i Bibeln har Gud varit där och ofta direkt, men även många gånger i efterhand har jag förstått att han alltid har talat till mig genom sitt ord på det ena eller det andra sättet. Som alla andra bibelläsare har även jag ett oräkneligt antal upplevelser av hur dagens bibelläsning fått vara direkt avgörande för en viktig livssituation.

Ändå så är det ofta kamp om den dagliga bibelläsningen. Vår själsfiende djävulen är, enligt Bibeln, redan besegrad men ännu inte tillintetgjord. I Joh. 10:10 säger Jesus: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd". En tjuv stjäl det han inte har rätt att ta, och i enlighet med den principen tror jag att den onde vill försöka stjäla vår tillgång till bibelordet. Jag kommer till exempel själv ihåg hur jag under ett par veckor i höstas började lägga bibelläsningen senare och senare på dagen. Detta eftersom jag var stressad. Ju senare jag la bibelläsningen, desto mindre läste jag och till slut läste jag i princip inget alls. Denna negativa förändring skedde märkligt nog fast jag själv knappt lade märke till det. Det som till slut fick mig att upptäcka det var att en märklig tomhet och håglöshet mer och mer började sprida sig i mitt inre. Jag hade fått ännu en påminnelse om hur viktig den dagliga bibelläsningen är.

I dag lanserar Svenska bibelsällskapet (i samarbete med Berit Simonsson och mig från Oas) en mycket viktig och angelägen satsning. Namnet på initiativet är: Anta utmaningen och vår önskan är att inbjuda så många som möjligt i vårt avlånga land att från och med nyårsskiftet fortsätta, på nytt påbörja eller för första gången börja läsa Bibeln varje dag. Som hjälpmedel kommer det bland annat att finnas en hemsida men vi kommer att försöka dra en lans för detta på många olika sätt. Till vår stora glädje har vi märkt att det just nu finns många som tänker i liknande banor och det har stärkt vår tro att tiden är inne då vi mer än någonsin behöver hålla fast vid och fyllas av "kraft­en i Guds ord".

(Först publicerad i Världen idag)