tom banner

All trösts Gud

All trösts Gud

I söndags var temat i kyrkoåret ”Ett är nödvändigt”. Det är ibland bra att stanna upp och se vad som verkligen betyder något. Vad är verkligen nödvändigt, vad betyder verkligen något? Vi har många måsten, som egentligen inte är så viktiga!

Idag fick en god vän hastigt flytta hem för att vara tillsammans med Jesus. På nytt blir man påmind om vad som verkligen är viktigt här i livet - min relation med Jesus och att jag gör allt i min makt för att ha goda relationer med de människor jag har runtomkring mig.

Som kristen har vi har vi ett hopp, se 1 Thess 4:13. Denna vers har ibland missbrukats att man inte ska sörja, men vad den säger är vi sörjer och känner saknad, men inte på samma sätt som de som inte känner Jesus, det finns ett hopp om att ses igen!

Jag är så tacksam att få vara med i Anta Utmaningen bland många dagliga Bibelläsare. För några dagar sedan började hel- och halvbibelplanen läsa Andra Korintierbrevet. I vers 3 finns en så fin och uppmuntrande vers, som idag fanns färskt i minnet och blev sådan tröst:

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.” (2 Kor 1:3)

Viktigt att äta och fylla på energi
Det är MYCKET nu!

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se