tom banner

Äntligen igång!

Äntligen igång!

Nu har precis klockorna klingat färdigt och det nya året har börjat. Det innebär också att Bibelåret för #antautmaningen har startat! Jag vill å hela ledningsgruppens vägnar uttrycka vår stora glädje för alla oss som har antagit utmaningen att försöka läsa Bibeln varje dag under detta år! Vi är nu långt över 1000 personer och vi vet att detta initiativ redan har inspirerat många, många fler att ge läsandet av Bibeln större prioritet i vardagslivet. Vi i ledningsgruppen har bett och ber att Gud själv skall välsigna allas vårt Bibelläsande på ett oändligt rikt sätt under detta år.

Jesus själv säger: "De ord jag har talat till er är Ande och liv" (Joh. 6:63), och det är just den helige Ande som kan ge oss kraften att med glädje ta till oss Bibelordet, dag efter dag. Det är bara den helige Ande som, vid vår Bibelläsning, kan få texten att plötsligt öppna sig och "glimma till". Detta så att ett tilltal kan förmedlas till oss genom Bibelordet från levande Gud. Därför är det inte en dum idé att inleda den dagliga Bibelläsningen med att kort be den helige Ande att han skall tala till dig genom de Bibelord du just skall läsa.

 

En av många bilder som kopplar an till Andens ledning och som kanske kan användas för Bibelläsandet är bilden av segling. När vi tar fram vår Bibel och bestämmer oss för att ta tid för att läsa den, så kanske det kan liknas vid att sätta segel i en segelbåt. Att sätta segel kan ibland, för en kort stund, kännas som lite bökigt och omständligt. Det tar lite tid och energi. På samma sätt kan man ibland uppleva ett litet motstånd när man skall avbryta vardagens rutiner för att ta tid för Bibeln. Det kan ta en liten stund att komma till ro och börja fokusera på det man faktiskt läser.

Precis som när man seglar kan det också vara olika typer av vindförhållanden. Medvind, motvind eller så svag vind att det nästan känns som stiltje. Medvinden får då vara en bild för när läsningen "flödar på" och det känns lätt och härligt. Motvinden kan mer få spegla då man får brottas med texten och då det kanske dyker upp saker i Bibeltexten man inte förstår eller saker som man hänger upp sig på. Stiltjen kan vara en bild för när man inte riktigt tycker att man kommer någonstans. Man har liksom svårt att tränga ner under ytan i texten.

Vilken vind det än är så är jag, tillsammans med miljoner kristna genom 2000 år, övertygad om att Gud verkar när vi läser Bibeln. Han är där genom den helige Ande och i Jes. 55: 10- 11 står det: "Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."

Ovanstående Bibelord omvittnar att Gud alltid verkar, på det ena eller det andra sättet, när man läser Bibeln för att man vill umgås med honom! Segelbåtsbilden får då bli en påminnelse om att det bara är Gud som kan förse med vinden. Vår uppgift när vi läser Bibeln är "bara" att sätta upp våra segel i förväntan på att det är han som genom Bibelordet kommer att tilltala, forma och verka i oss. Jag har många gånger erfarit att Gud kanske gjort som mest i mig när jag märkte det som minst under själva läsningen. Det var ibland först i efterhand, efter min Bibelläsningsstund, som det blev som mest tydligt för mig att det faktiskt varit Guds Ord som jag varit i kontakt med under min läsning.

Varje månad kommer vi att ha ett månadstema. Det är tänkt att få stimulera och berika den dagliga Bibelläsningen. Vi i ledningsgruppen kommer kontinuerligt att blogga om det aktuella månadstemat här på hemsidan för att ge en "input". Vår facebookgrupp för #antautmaningen är därefter den perfekta platsen att ventilera detta månadstema på. Årets första månadstema är en fråga: Hur läser du din Bibel?

Vi tyckte att detta var ett naturligt tema att ha för den första månaden. Detta är ju startmånaden då vi alla skall komma igång med årets Bibelläsning och då blir frågan angående hur man nu skall läsa Bibeln, högst aktuell. Denna fråga har ju ett nästan oändligt antal variationsmöjligheter. Bara för att ge ett par exempel, så kan det handla om hur mycket man skall läsa? Här har vi som accepterat utmaningen fattat olika beslut angående omfånget av vår dagliga Bibelläsning. Det kan också handla om när på dagen och hur ofta du helst läser Bibeln? En del läser Bibeln flera kortare stunder under dagen samtidigt som andra trivs bättre med att ha en längre Bibelläsningsstund på dagen.

Man kan också koppla frågan om hur man läser till olika utmaningar som kan bli som ett hinder för att läsa Bibeln dagligen. En del har svårt att få loss tiden och för andra är det andra utmaningar. Dela gärna med oss andra på fb-sidan vad dina huvudutmaningar är och dela gärna också hur du försöker tackla dem. En annan fråga ang. månadstemat kan vara var du helst läser din Bibel? I sängen, soffan, köksbordet eller i busskön? Här tror jag inte det är dumt att ge varandra även praktiska och kreativa tips angående hur man får till Bibelläsningen.

Framförallt hoppas vi att blotta delandet av hur man läser Bibeln skall vara stärkande för Bibelläsningen. Personligen tror jag inte att "ensam är stark" och detta är extremt tillämpbar på allas vår kallelse att tillsammans i Kristi kropp lära känna vår Herre bättre genom att dagligen läsa Guds Ord. Så kom loss och dela med oss andra dina tips och idéer för hur man läser Bibeln!

 

 

 

 

På startlinjen
Funderingar från startgropen

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se