tom banner

28 dagar kvar...Anta utmaningen 2016

28 dagar kvar...Anta utmaningen 2016

Vi tar ofta för givet att det finns tillgång till en Bibel. Men orättvisor finns på många områden, även då det gäller Biblar. b2ap3_thumbnail_glad-kv.jpgBilderna är från Kuba

där församlingar växer och bibelbristen är stor. Men just nu pågår en kampanj med stöd från olika Bibelsällskap att få fram 1 milj biblar. Glädjen är påtaglig när slitna biblar bytts ut mot nya och många får tag på en Bibel för första gången.


En insikt om hur andra har det kan hjälpa oss att uppskatta det vi äger och har tillgång till, och nyttja det bättre.

 

27 dagar kvar till Anta utmaningen 2016
29 dagar kvar, vi ser bakåt och gläds – framåt och...

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se