tom banner

27 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

27 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

"Att dagligen läsa Bibeln är att dagligen få del av ett livsbärande ord. Det är inte alltid som jag har tid och tända ljus och meditera över Ordet. Men så gott som dagligen läser jag ett stycke,

ibland i hast, ibland med mer tid att disponera. Jag kommer från en familj som alltid älskat och engagerat sig i böcker. Men Bibeln är mer än en bok, Den är böckernas bok som talar rakt in i mitt eget liv, utmanar mig och bär mig. Jag gläds så över möjligheten att få ta del av Ordet på mitt eget språk i mitt eget sammanhang. Min ivriga förhoppning är att Du också ska få uppleva något av Livets ord mitt i livet!"


Åke Bonnier, biskop Skara

26 dagar kvar ... vem är min medvandrare?
28 dagar kvar...Anta utmaningen 2016

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se