tom banner

22 dagar kvar..

22 dagar kvar..

Varje morgon vid frukostbordet har jag som vana, innan jag tar del av gröten och morgontidningens ofta intetsägande innehåll, att öppna min Bibel och läsa ett kapitel och komplettera med några rader ur en andaktsbok.

Följt av bönen Vår Fader och att med bönens ord lägga mina nära samt dagens kända och okända händelser i Guds trygga händer. Naivt och tecken på svaghet? Knappast, det ger mig ro och trygghet att möta en ny dag med allt vad det innebär. Bibelordet har en förunderlig bärkraft genom livet och dess olika skiften, den vill jag inte vara utan.
Kjell Larsson,  Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen

21 dagar kvar..
23 dagar kvar...

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se