tom banner

Hur jag valde min plan för 2018

Anta utmaningen

I grunden är Anta utmaningen samma grej år från år. Jag var med i starten av Anta utmaningen och gladdes stort åt det stora inflödet av bibelläsare. För egen del var det en injektion att läsa tillsammans med andra. För mig har de tre åren som varit haft fyra olika infallsvinklar. 

2015 läste jag halvbibel. Det var en häftig upplevelse att få läsa sammanhängande berättelser. Det var lite motigt genom några av de stora profeterna, men i stort gav det mig mycket att se de stora sammanhangen.

2016 läste jag "andra halvan". Samma utmaning men nya texter.

2017 första halvan behövde jag förändra något. Jag tog och läste på engelska för att inte hamna i slentrianläsning. Bytet av språk fick mig att koncentrera mig mer och gav mig vad jag sökte. Det tvingade mig att stanna upp och försöka förstå. Jag kunde inte på samma sätt som tidigare bara "plöja på". Jag läste med en kommenterad bibelläsningsplan från Walk Thru the Bible och kände en glädje i att få läsa kommentarer andra har skrivit.

2017 andra halvan läste jag bibelskola på distans med Bibelskola Nära (Hyllie Park) och då skulle vi läsa Lukasevangeliet och Apostlagärningarna ihop som grupp. Detta gjorde att jag bytte från planen jag hade och började läsa långsamt (runt ett kapitel om dagen) och förbereda mig för en gruppdiskussion varje vecka. Jag hade dessutom förmånen att få dela läsningen tillsammans med min hustru och vår inneboende. 

2018?

Så nu när jag startar ett nytt år tog jag mig en funderare vad i Anta utmaningen som gett mersmak. Vad är det jag verkar behöva i min dagliga kost under 2018? Jag kunde se tre delar som jag bestämde mig för att kombinera.

  1. Sammanhängande läsning. Jag vill gärna ha en plan som inte bara hoppar runt i Bibeln på teman eller annat (som personporträtt). Jag uppskattar när bibelberättelsen får hänga samman som den är tänkt även om jag inte alltid måste läsa hela Bibeln pärm till pärm. 
  2. Kommenterad läsning. Det gav mig mer än jag förväntade mig att läsa en plan där det fanns dagliga kommentarer. Jag läste inte kommentarerna varje dag men många gånger gav det mig en ytterligare dimension som jag annars skulle ha missat.
  3. Gemensam läsning. Att läsa och diskutera texten är något jag vet är bra. Men jag har inte kombinerat min personliga dagliga läsning med samtal tidigare och därför har jag bestämt mig för att låta 2018 vara ett år av just sådana diskussioner. 

Så vad blir det för plan?

Några av er har säkert redan listat ut vart vi är på väg. Jag jobbar ju som ledare för en organisation som ger ut Bibeln idag som uppfyller ett och två på min lista. Trean får vi till genom att läsa den gemensamt i hemmet och har diskussioner nu och då efter att barnen ha somnat. Det ska bli spännande ett spännande år minst sagt, hoppas du hänger på! Självklart finns möjligheten att diskutera även i Facebook-gruppen, så har du inte hakat på där så är det bara attin här.

Trettondag jul
SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se