tom banner

18 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

18 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

Gustav Vasa var en flykting på väg till Norge. Han blev inspiration till Vasaloppet, som snart arrangerats i 100 år, men i högsta grad levande. Gustav Vasa var också orsak till första Bibeln på svenska, som har funnits hos oss 500 år.

Texterna beskriver en historia på 4 000 år. Bilden av Gud har förtydligats, från att vara selektiv och krigisk till att framträda för att genom en annan flykting, Jesus, skapa hopp, kärlek och framtidstro. Bibeln är en källa som kan ge ett tilltal för varje dag, i livets olika skeden och ett levande sprängstoff som är utmanande för varje tid.


Ulf Hållmarker, överläkare, med dr, ordförande i Vasaloppet

Bara 17 Dagar kvar!
19 dagar kvar till Anta utmaningen 2016..

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se