tom banner

Olika lager att upptäcka!

Olika lager att upptäcka!

Månadstema för Maj månad är ju; "En bibelbok i GT som fascinerar!"

Det är svårt att välja, bibelns böcker är alla så fascinerande på olika sätt. Jag blir ofta glad över nya upptäckter i de bibelböcker som jag läst många gånger tidigare! Det är som med rosen på bilden, det finns flera lager att upptäcka!

Men om jag ändå ska välja ut en bibelbok i GT som jag tycker särskilt mycket om, så blir det Hosea bok. Hosea är ju en av de där mindre böckerna som är så krångliga att hitta i Bibeln. Hosea är en profet som med sitt liv, mer än med sina ord, får "vara en profetia" för folket. Hela Hoseas liv är en hälsning från Hoseas Herre, och vår Herre!

Det första Herren säger till Hosea är att Hosea  ska ta sig en otrogen hustru...!! Vilken underlig befallning och vilken speciell inledning på profetens liv och gärning!! Men Hosea är lydig och pga detta får han sedan visa genom sitt liv och sitt äktenskap hur Israels folk är otrogna mot Herren och hur Herren ändå försöker på alla olika sätt att visa sin kärlek till den otrogna hustrun för att vinna henne tillbaka!

Det är en fantastisk berättelse om Herrens uthålliga kärlek mot otrogna efterflöljare - också i vår tid!

Fortsätt läs mer
2692 Träffar

Herdens utmaning

Herdens utmaning

Idag läser jag om Gideon i Domarboken kap 6. En ledare, kallad av Herren.

Men Gideon hade inte stora tankar om sig själv och sina möjligheter, Hans släkt var den mest oansenliga och han sjäv bland de allra ringaste i den släkten. Hur skulle han kunna bli en ledare som folket ville följa?

Det som förändrade allt för Gideon var när han fick Herrens löfte "Jag är med dig!" 6:16. Men innan Gideon kunde ta sig an det stora uppdraget att  rädda Israel ur Midjaniternas våld, så fick han se om sitt eget hus! Det var en stor utmaning för honom, att riva ner avgudaaltaret därhemma i det egna hemmet, var kanske det värsta. Det var enda gången det sägs att Gideon var rädd! 6:27

Så kan det vara för oss också, att förändra därhemma, i den egna familjen, kan vara den allra största utmaningen!

'Men Gideon lydde Herren. Och det visade sig att när Gideon följde Herren, så följde folket Gideon. Vilken lärdom från dagens läsning!

 

Fortsätt läs mer
2796 Träffar

"Du skall inte frukta nattens fasor..."

"Du skall inte frukta nattens fasor..."

På bilden ser man en vacker solnedgång, fotot tog jag häromkvällen vid havet där vi bor.

Även om solnedgången är otroligt vacker, så kan kvällarna för en del av oss medföra oro, och många tankar på sådant som bekymrar oss, smyger fram ur dunklet.

 Har du prövat att bedja aftonbön i tidegärdens form (Completorium) någon gång? I den aftonbönen finns Psaltaren 91 som en av bönerna just på söndagskvällen.    "Den som vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på!" 91:1-2. Läs gärna hela den underbara Psaltarpsalmen 91, det är tröstade och trygga ord när oro knackar på hjärtat och sinnet.

Guds Ord är levande och verksamt - också så att det kan trösta oss och lindra oro.

Fortsätt läs mer
2535 Träffar

Var frimodig ty JAG är med dig!

Var frimodig ty JAG är med dig!

Den kanske allra bästa undervisningen om frimodighet i hela Bibeln, finns i Josuas första kapitel. Tre gånger uppmanar Herren själv Josua att vara frimodig. Det är verkligen inget hurtigt tillrop Josua får, hela hans livssituation talade ju just då emot att vara  frimodig!  Mose, hans älskade mentor och förebild var död, och en gigantisk utmaning låg framför Josua, han skulle leda folket in i det utlovade landet! Det fann stor anledning till oro och det fanns liten anledning till frimodighet i det läget.

Men Guds ord förändrar hela landskapet!

Josua skulle vara frimodig därför att Herren lovade att inte lämna honom, Josua kunde vara frimodig därför att han höll fast vid Guds ord och Josua skulle vara frimodig därför att Herren lovade att själv vara med honom vart han än skulle gå.

Tre fantastiska löften och tre uppmaningar till frimodighet, Josua 1:6, 7, 9. Det verkar som att Herren behöver upprepa sig tre gånger i detta samtal med Josua...är inte det fint, att Herren gör sig besväret att upprepa sig så att vi människor ska fatta?!

Guds ord förändrar hela landskapet, det skedde på Josuas tid och det kan ske när du och jag läser våra biblar!

Fortsätt läs mer
3539 Träffar

Tänk stort - och bygg djupt!

Tänk stort - och bygg djupt!

Det som inte syns har betydelse för det som syns!

Det röda på båten (på bilden) är kölen. Den är under vattenytan då båten ligger i sjön. Kölen syns inte, men att den finns är helt avgörande för det som syns ovan ytan. Utan kölen som inte syns, så skulle hela båten snart gå under.

Jag tror att vår bibelläsning är som den kölen! Bibelläsningen som ibland sker i det fördolda, men som har enorm betydelse för det vardagliga liv som sedan kommer att synas och märkas på olika sätt. Dessvärre är det också så att utan bibelläsningen som köl i våra liv, så kantrar nog snart "vår båt".

Vi människor är sådana att vi gärna beundrar det som syns ovan ytan, det vi kan se och imponeras av! Vi beundrar båtarnas svällande segel -men sällan deras köl....den syns ju inte! Men, det märks snart om kölen inte finns....

För några år sedan besökte biskop Thomas från den koptiska kyrkan i Egypten, oss i Sverige. Då uppmuntrade  han oss med orden: "Tänk stort - och bygg djupt!"  Alltså, hissa gärna höga segel som alla kan se , men glöm inte av kölen som ingen kan se!

En av de riktigt viktiga följderna av Anta Utmaningen, är just att kölen i våra liv blir stadig och trygg - då kan vi sedan hissa härliga och synliga segel!

Det som inte syns har betydelse för det som syns!

Fortsätt läs mer
2717 Träffar

Vindskydd eller väderkvarn?

Vindskydd eller väderkvarn?

På bilden finns ett citat av Mao från Kina!

Men tänk dig nu att det handlar om Guds Andes vind som blåser i våra liv, och att den vinden ökar i styrka när vi läser Guds Ord och utsätter oss  för kraften i Ordet! (Så tänkte nog inte Mao...)

När Guds Andes vind blåser, bygger vi då vindskydd för att liksom "ta betäckning" och skydda oss själva för vindens kraft, eller bygger vi väderkvarnar för att vindens kraft ska ge oss styrka? En väderkvarn med de stora vingarna som är till för att fånga upp vindens kraft, är intressant. Säd kan malas och mjöl kan framställas...vilken skillnad det är om man skulle göra allt arbete i egen kraft, eller om man låter sig drivas av Andens kraft!

Det tema som vi har satt för mars månad handlar ju om detta, hur ett bibelord får oss att handla. Kanske på ett sätt som vi inte trodde oss om att klara i egen kraft, eller våga. Men - när vinden blåser - låt oss då bygga väderkvarnar istället för vindskydd - det kan bli spännande!

Fortsätt läs mer
3120 Träffar

Att ta steg i tro

Att ta steg i tro
Ordets görare - Bibelord som lett dig till att handla på ett visst sätt!

Det är vårt månadstema för Mars månad!

Det handlar ju om att vi ska vara Ordets görare, inte enbart lyssnare. Jesus talar också om detta i Matt kap 7:24 t.ex. i liknelsen om de två husbyggarna. Han säger; "den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan!" Och han fortsätter med att konstatera att det är dåraktigt att höra men sedan inte göra.

Nu inbjuder vi varandra att dela med oss av de gånger då det vi läst i Bibeln också fått vissa konkreta konsekvenser för vårt handlande i vardagen. Genom dessa "vittnesbörd" så inspirerar vi varandra ännu mera till att bli Ordets görare!

Titta på bilden av igelkotten....att den vågar ta steget....kanske är den både rädd och har  taggarna "redo", men den försöker ändå! Jag tror att vi kanske känner oss så många gånger då det blir frågan om att ta steg i tro...vi både vill, längtar och är lite oroliga hur det ska gå...

Månadstemat för Mars månad kan uppmuntra oss att våga, det är smittsamt när vi delar med oss av våra erfarenheter!

Fortsätt läs mer
2979 Träffar

Då smälter det frusna

Då smälter det frusna

Nu längtar vi efter våren!

Våren då videkvistarna "vaknar", då snön smälter, då tjälen ger med sig, då solen tittar fram, då vattnet porlar...det är underbart och vi tröttnar aldrig på att våren kommer, även om vi varit med om det 63 gånger förut!

Det finns också islossning och vår i Guds rike. Idag läser jag en härlig Psaltarpsalm, nr 147. Där får vi veta vad det är som gör att det frusna inom oss och runt oss kan smälta! 

"Han sänder SITT ORD och det frusna smälter..."vers 18.

Ibland kan det vara nästan som permafrost inom oss och i relationer som vi har. Också i vår relation till Gud. Kan Psalt 147:18 verkligen ha rätt...kan det vara så att Guds Ord spelar så stor roll? Att Guds Ord är så kraftfullt att det frusna inom oss smälter? Kan det vara så konkret så att mitt eget frusna hjärta faktiskt tinar upp efterhand som jag utsätter mig för Guds Ord? Jag tror det! Bibeln påstår det.

"Han låter sin vind blåsa och vattnet strömmar". Vers 18 igen.

Vilken härlig beskrivning av vad som händer när Guds Ord och Guds Ande är i farten! Tänk om det betyder mycket för hela den svenska kristenheten, för väckelse och förnyelse, att vi är många som antagit utmaningen?  Det som varit fruset kan smälta och vattnet kan börja strömma...Psalt 147:18 är spännande!

Fortsätt läs mer
3620 Träffar

Hönans vingar...

Hönans vingar...

Bildspråket i Bibeln är rikt - och ibland kanske lite ovanligt!  Låt oss fundera lite på "vingar" i bibeln.

I Matteus 23:37 liknar Jesus sig själv vid en höna då hon samlar sina kycklingar i skydd under sina vingar. Det är gripande att läsa om Guds tydliga vilja i denna versen, "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna". Hur ofta!!!

Gud vill! Det är alldeles uppenbart!

När den farliga höken kommer, så vill han skydda kycklingarna under sina vingar. Och det verkar som att höken inte bara kommer en gång, utan ofta...och lika ofta vill Jesus skydda de sina lovar han.

Gud vill - men människan vill inte! Jesus konstaterar det själv; "Men ni vill inte!" I Matteus 23 så talar Jesus till Jerusalems invånare, men låt oss lyssna för vår egen del också, så att vi inte blir sådana som inte vill fly in under Jesu vingar när höken kommer.

Vingarna förekommer på flera ställen i bibeln. Ordet för vinge betyder också mantelflik. Om det kan man läsa t.ex. i Rut 3:9 där Rut söker skydd under Boas mantelflik/vinge. Där blir skyddet mycket konkret, och den hon söker skydd hos, Boas, är en förebild som pekar fram emot Jesus. Boas blev Ruts räddare, han var hennes "bördeman" och hade enligt den tidens sed skyldighet att ta hand om henne. Han skulle skydda och hjälpa henne. Bördemannen var en räddare (ordet betyder också förlossare)  och hon fann sin tillflykt under hans vingar.

Fler "vingar"....bland beder vi med Psaltarens ord i den aftonbön som kallas Completorium; "Bevara mig så som en ögonsten, beskärma mig under dina vingar skugga". Psalt 17:8 Där har vi vingarna igen och det beskydd som Jesu "vingar" erbjuder. Det är en fin aftonbön, bönen om att få vistas i den tryggheten!

Visst är det fint när det ena bibelstället får lysa på det andra till vår tröst och uppmuntran! Det är ett speciellt sätt att läsa sin bibel, då det ena bibelordet får lysa på det andra och olika bibelställen får förklara varandra. Det finns ett uttryck för detta sättet att läsa sin bibel, det kallas "Att låta Skrift tolka skrift!"

 

 

Fortsätt läs mer
4760 Träffar

Känner du dig trängd ibland?

Känner du dig trängd ibland?

Idag läser jag i Psaltaren 18:37 och 31:9, om utrymme!

Vardagens alla omsorger och plikter kan fånga oss och göra att vi känner oss trängda. Kanske kan du känna igen dig på bilden som jag använder idag, klämd och trängd mellan mycket!! Klockan tickar och vi hinner inte allt det vi skulle hinna...eller vi skulle vilja så mycket mer med våra liv än vad vardagen tillåter...det s.k. livspuzzlet är krävande! .Men också när det gäller vardagssaker, så är Guds ord ett levandegörande ord.  Bibelordet har en underbar förmåga att befria, inte bara i princip utan verkligen på riktigt just där vi lever våra liv!

"Du gör plats för mina steg där jag går" Psalt 18:37

"Du ställer mina fötter på rymlig plats" Psalt 31:9

Ord som gäller din och min vardagsvandring med Herren!

Friheten som vi längtar efter, kommer inte alltid utifrån ändrade yttre omständigheter. Guds ord föder en frihet som börjar inifrån - oavsett yttre omständigheter. I det sammanhanget blir jag också påmind om Noa, som när han byggde Arken, bara gjorde ett enda fönster och det var uppåt, mot himmelen. Trångt och instäng säkert, men med det enda fönstret öppet uppåt!  Känns viktigt att det fönstret får stå öppet!

 

 

 

Fortsätt läs mer
2823 Träffar

Bibeln borde kanske förses med en "varningstext?"

Bibeln borde kanske förses med en "varningstext?"

Bibeln är inte vilken bok som helst!

Det är Guds eget heliga Ord, och som sådant ett Levande ord. Levande i den bemärkelsen att det händer något med oss, i oss och genom oss då vi "utsätter" oss för Guds ord. Levande, därför att det har en förmåga att skapa ett helt nytt och oväntat liv i den som läser. Nya fönster öppnas, nya tankar kommer in, och främst...en ny relation till Herren Jesus Kristus börjar spira!

Det är inte som att läsa vilken bra bok som helst, inte ens en bok av en som fått Nobelpris. Att läsa Guds ord  är inte heller alldeles ofarligt, att läsa utan att egentligen bry sig kan till slut orsaka förhärdelse, men att läsa Guds ord med en önskan att lyssna och lyda, åstadkommer en förvandling! Bibeln borde kanske förses med en "varningstext?" Varning, något kan faktiskt hända med den människa som vill vara en regelbunden bibelläsare och bibellyssnare! Titta på bilden jag använt, vilken förvandling!!

Fortsätt läs mer
2733 Träffar

Månadstema för februari....

Månadstema för februari....

Nu har det gått en månad sedan de flesta av oss, den 1 januari,  startade med utmaningen att bli regelbundna bibelläsare, andra har hakat på någon gång under januari månad. Det är verkligen fantastiskt, just nu är vi nästan 3000 som vill bli regelbundna bibelläsare!!

Det har samtalats mycket på facebook, Hur läser du din Bibel, var ju januari månads månadstema. Vilka trevliga samtal det har varit, tack alla som bidragit

Och, här kommer vårt månadstema för februari:

Någon person eller några personer i Gamla Testamentet som fascinerar dig!

Visst har det varit spännande att bekanta sig med alla dessa i GT? Några välkända och andra som man kanske läser om för första gången. Alla i släkttavlorna, vilka var de egentligen? Vad kan vi veta om dem? Kan deras Gudsrelation säga något till oss? Bibeln är ärlig med att redovisa också människors svagheter och synder - dessa som vi läser om, de var vanliga människor som du och jag...människor som blev använda av Herren.

Jag börjar med att berätta om en av mina favoriter, vi kommer att läsa om honom lite längre fram under våren. Han heter Eleasar och han var en av kung Davids hjältar. Det berättas om honom i 2 Sam 23:10 i bara en enda vers. En enda vers kan säga väldigt mycket! David ligger i strid med Filisteerna och Eleasar ensam håller ut när alla andra i Israel backar. Det står så härligt om Eleasar att "hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet". Då tänker jag förstås på Guds Ord som kallas Andens svärd i Efesierbrevet, och på den uthållighet som vi behöver ha i vår bibelläsning - kanske blir vi lika trötta som Eleasar, så att det liksom känns som att handen blir som "klistrad vid svärdet"....men just då händer något så starkt; "Herren gav en stor seger den dagen" står det. Nyckeln till seger i Jesu namn är fortfarande uthållighet vid Bibelläsningen, det ger frimodighet idag också!

Att dela bibelpersoner med varandra är som att bläddra i vårt stora gemensamma familjealbum, nu har jag pekat på ett av fotona i detta album - vem eller vilka vill du särskilt uppmärksamma och varför?

 

 

 

 

 

 

Fortsätt läs mer
2621 Träffar

Trygga, trots att vi inte förstår allt!

Trygga, trots att vi inte förstår allt!

När man läser Bibeln regelbundet får man många "Aha-Upplevelser!" Sådant man kanske inte tänkt på tidigare klarnar...och nya frågor och funderingar dyker upp. 

Tänker du som jag, att det är mycket som man inte förstår?

Det är bl.a. det som jag tycker så mycket om med Bibeln, att det finns så mycket kvar att förstå!! Vi får vara som barnet, som vet att det är i tryggt sällskap hos sin gode fader, vare sig det förstår så mycket eller inte...kanske bilden som jag ritade för ca 40 år sedan, kan tala trygghet och tröst till dig och mig, då vi bär på många frågor? Vår käre himmelske fader bär oss, och det gör han oavsett hur mycket vi förstår!  Härligt att det finns så mycket kvar att lära sig och att upptäcka och att fundera över i Bibeln!

 

 

 

 

 

Fortsätt läs mer
2976 Träffar

Söndag, en särskild dag!

Idag är det söndag!

Det är ju en vilodag egentligen, en dag som är helgad åt Herren. (tänkt att vara Herrens och min dag på ett särskilt sätt.)

Oavsett vilket alternativ du har valt när det gäller att anta utmaningen, så kan det kanske vara så att du tycker att du har hunnit med dåligt, eller hunnit med lite halvbra...eller du kanske tycker att det går för fort, att du inte hinner reflektera och tänka igenom vad du läst - du vill ju inte missa det viktigaste av allt, att ta emot det Herren ville säga till just dig genom din läsning....

För mig är söndagen en hjälp när jag känner det så!

Varje söndag under året kan få bli en hållplats och en avstamp, jag kan läsa ikapp om jag behöver det, eller jag kan vända tillbaka och titta på mina anteckningar, vända tillbaka till det jag strukit under, tacka Herren för det han ger mig och lägga på minnet det jag verkligen vill komma ihåg från veckans läsning. Ofta kan det vara något särskilt bibelställe eller bibelsammanhang som fick betyda något för mig under veckan, då brukar jag liksom gå och "äta" det i flera dagar, låta det sjunka in i mig och glädja mig. Det är som att Livet kommer in i mig då, tycker jag!

Kanske ett bra tips till dig också, att mitt i alla bestyr,  låta söndagen bli en dag helgad åt Herren - avskild åt honom.

 

 

 

 

Fortsätt läs mer
2808 Träffar

Med pennan i högsta hugg!

Med pennan i högsta hugg!

Streck, färger, pilar och anteckningar!
Bibeln öppnar sig mer och mer för oss när vi läser, ber, ställer frågor och söker svar!
Och när vi öppnar oss för bibelordet, så kan vi få märka att Guds Ande talar till oss och med oss - det är en så spännande erfarenhet att göra!

Fortsätt läs mer
3013 Träffar

Åh, detta ska verkligen bli roligt!

Detta känns som ett spännande och avgörande beslut för oss alla som antagit utmaningen. Flera kommentarer på facebook beskriver den längtan efter att bli en regelbunden bibelläsare som många bär på. Just nu är det nästa 1000 personer som antagit utmaningen, fantastiskt!

Fortsätt läs mer
2897 Träffar

Detta blir spännande

Detta blir spännande

Det gick att genomföra. Många av oss kommer ihåg den unika händelsen. Jag tänker på höger­trafik­omläggningen i Sverige klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967. Speciella foton finns från detta tillfälle. Man ser hur alla på ett givet klockslag byter sida, och efter detta så var en återgång till det gamla sättet att köra helt omöjligt.

Det hela är fascinerande, tänk att en förändring gick att genomföra i ett helt folk, i så stor skala, på samma gång. Hjälpmedel behövdes för att vi inte skulle glömma den nya överenskommelsen och falla tillbaka i gamla hjulspår. En del av oss kanske kommer ihåg det gul-svarta klistermärket som skulle påminna alla trafikanter om vad som nu gällde, om någon skulle råka glömma av sig.

Fortsätt läs mer
2971 Träffar

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se